Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι σχολικές γνώσεις


Αναδημοσίευση από το 
του Κώστα Θεριανού


H διαδεδομένη αντίληψη στην εκπαίδευση είναι ότι το σχολικό πρόγραμμα αποτελείται από ιδεολογικά «ουδέτερα» μαθήματα, τα οποία πρέπει να μάθει η νέα γενιά για να ενταχθεί στην κοινωνία. Τα αρχαία ελληνικά, η γεωγραφία, η ιστορία, τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία συνιστούν την απαραίτητη γνώση που πρέπει να έχει κάθε νέος άνθρωπος και κατά συνέπεια για αυτό πρέπει αυτά τα μαθήματα να υπάρχουν στο σχολικό πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως έχει δείξει η κοινωνιολογία του αναλυτικού προγράμματος, η σχολική γνώση δεν είναι ένα ουδέτερο μορφωτικό αγαθό, το οποίο η παλαιότερη γενιά απλώς μεταβιβάζει στη νεότερη για να την κοινωνικοποιήσει και την εντάξει σε μια ομαλή πορεία εξέλιξης του πολιτισμού. Οι σχολικές γνώσεις που προσφέρονται στον εκπαιδευόμενο, προσανατολίζουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές θέσεις, «εγχαράζοντας» αξίες, κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς, που πηγάζουν πάντα από το χώρο της κυρίαρχης ιδεολογίας και στοχεύουν να κάνουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς και πρόθυμους ν΄ αναλάβουν τις συγκεκριμένες κοινωνικές τους θέσεις και λειτουργίες.
Έτσι, με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα εννοούμε τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο επιλέγεται και οργανώνεται η σχολική γνώση στο πλαίσιο πάντοτε της κυρίαρχης κοινωνικής λειτουργίας της εκπαίδευσης(αναπαραγωγή του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας και της κυρίαρχης ιδεολογίας). Το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί ταυτόχρονα και την τεχνική οργάνωσης της σχολικής γνώσης, τεχνική που υπακούει σε ιδεολογικοπολιτικά κριτήρια για το τι είναι έγκυρη γνώση και με ποιες μεθόδους πρέπει να προσφέρεται στους μαθητές.
Η σχολική γνώση έχει έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα και ορίζεται από δύο βασικά παραμέτρους: το τι εργαζόμενο και τι πολίτη θέλει να φτιάξει το σχολείο και ποια πολιτική ιδεολογία θέλει να εγχαράξει σε αυτό τον εργαζόμενο και πολίτη. Οι αντιπαραθέσεις για το τι θα διδαχθούν τα παιδιά στο σχολείο είναι πάντοτε αντιπαραθέσεις για το τι κοινωνία θέλουμε και ποιο θα είναι το μέλλον της.
Οι διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των σχολικών γνώσεων μιας περιόδου, σε σύγκριση με μια άλλη, δεν εκφράζουν παρά τις βασικές συνιστώσες της κυρίαρχης ιδεολογίας για την κοινωνία και τη φύση στη συγκεκριμένη περίοδο και σε καμιά περίπτωση ουσιαστικές μεταβολές στην άσκηση του κρατικού ελέγχου στην εκπαίδευση.
Μια συστηματική έρευνα των σχολικών γνώσεων, μπορεί να φανερώσει κάποια χαρακτηριστικά, που διαφοροποιούν τις σχολικές γνώσεις μιας περιόδου, σε σύγκριση με μια άλλη. Μπορεί να φανερώσει, πως μαζί μ΄ εκείνα τα παγιωμένα χαρακτηριστικά, που διατηρούνται ή αναπαράγονται, εμφανίζονται και ορισμένα νέα, ποιοτικά διαφορετικά.
Πιο συγκεκριμένα
Tο ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ, ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ, ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ, ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ μπορούν να αποτελέσουν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα μέσα από τα οποία φαίνεται: 
  • Η κυρίαρχη ιδεολογία στο σχολείο
  • Ο τύπος εργαζόμενου και πολίτη που επιδιώκεται να φτιαχτεί μέσα από την εκπαίδευση
  • O κοινωνικός προσανατολισμός της γνώσης καθώς συγκεκριμένα είδη γνώσης και τρόποι διδασκαλίας αποκλείουν τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα
  • Η επιλεκτικότητα του σχολείου.
Ο πανεπιστημιακός Μπάμπης Νούτσος στη μελέτη του για τα προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης (1931-1973) έδειξε ότι, παρά τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, τα προγράμματα δομούνται σε ένα σκληρό πυρήνα μαθημάτων με κυρίαρχα τα θρησκευτικά, τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά, τα φυσικά και τα νέα ελληνικά[1]. Εξετάζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων βλέπει κανείς την εμμονή στη γραμματική, το συντακτικό, τις εξισώσεις σε ένα δηλαδή διδακτικό φορμαλισμό ο οποίος «τηρεί» τις αποστάσεις του από τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα των μαθητών. Οι μαθητές εξετάζονται στο κατά πόσο αφομοίωσαν την ύλη των σχολικών εγχειριδίων ενώ δημιουργικές εργασίες, σχέδια δράσης, ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές διδακτικές πρακτικές είναι στο περιθώριο της επίσημης σχολικής διδακτικής.
Η στεγανοποιημένη ύπαρξη ξεχωριστών μαθημάτων εμποδίζει την ολιστική προσέγγιση τους και φυσικά εμποδίζει την ανάπτυξη δημιουργικών εργασιών που θα έδιναν άλλη όψη στο σχολείο και άλλο ρόλο σε μαθητή και εκπαιδευτικό μέσα σε αυτό. Οι μαθητές μέσα από την ανταγωνιστική εξέταση σε γνώσεις αποκομμένες μεταξύ τους συνηθίζουν να μην χρησιμοποιούν τη σχολική γνώση στην καθημερινότητα τους.
Την ιεράρχηση της σχολικής γνώσης μέσα από το ποια μαθήματα πρέπει να διδάσκονται πόσο και ποιες ώρες της ημέρας δείχνει και ο πανεπιστημιακός Γιώργος Μαυρογιώργος[2]. Εξετάζοντας συγγράμματα διδακτικής και παιδαγωγικής καθώς και εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ δείχνει ότι τα «πρωτεύοντα» μαθήματα (Αρχαία Ελληνικά, Γραμματική, Μαθηματικά, Φυσικά) «ενδείκνυται» να μπαίνουν τις πρώτες ώρες της σχολικής ημέρας που οι μαθητές είναι ξεκούραστοι. Αντίθετα, οι τελευταίες ώρες είναι για την Αγωγή του Πολίτη, την Ψυχολογία, τα Καλλιτεχνικά και γενικά κάθε μάθημα που θα μπορούσε, λόγω αντικειμένου έστω και νοησιαρχικά δοσμένου μέσα από το σχολικό βιβλίο να προχωρήσει λίγο πιο πέρα από το φορμαλισμό της επίσημης διδακτικής.

[1] Νούτσος, Χ.: Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και Κοινωνικός Έλεγχος (1931-1973), Θεμέλιο, Αθήνα 1999.
[2] Μαυρογιώργος, Γ.: Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία. Για μια Αντί (-παλη) πρόταση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 1992, σσ. 69-98.


Δράση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

Παγωμένοι παρακολουθούμε το έγκλημα που συντελείται, από την ανύπαρκτη ευρωπαϊκή πολιτική, εις βάρος  χιλιάδων απελπισμένων ανθρώπων, που φτάνουν στην Ελλάδα, προσπαθώντας να επιβιώσουν από τη φρίκη του πολέμου, ψάχνοντας την ελπίδα, διεκδικώντας το δικαίωμα στη  ζωή.
Οι «πολιτισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες», αυτοί που προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα, είναι οι ίδιοι που με τα μέτρα καταστολής και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των προσφύγων έχουν μετατρέψει το Αιγαίο και ολόκληρη τη Μεσόγειο σε «λεκάνη» δουλεμπορίου και σε ένα νεκροταφείο θαλασσοπνιγμένων ανδρών, γυναικών και παιδιών που πληρώνουν με τη ζωή τους την προσπάθεια να αποδράσουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια.
Όπως και εσείς γνωρίζετε, οι χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα, προσπαθούν να επιβιώσουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα εφόδια.  Η λύση στο πρόβλημα αυτό, παρόλο που είναι ευθύνη της πολιτείας, δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους, πρέπει να μας απασχολεί και να μας συγκινεί.

Ο Σύλλογος Δασκάλων- Νηπιαγωγών Χαλκίδας , δείχνοντας την αλληλεγγύη του σε όλους αυτούς που τους στερούν το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, διοργανώνει εκστρατεία συλλογής ρουχισμού και ειδών  πρώτης ανάγκης.

       Η  συλλογή αυτών, θα πραγματοποιηθεί την χρονική περίοδο από 3/11 έως 30/11, σε κάθε σχολείο αρχικά. Το  σημείο συγκέντρωσης θα είναι το 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, όπου θα μεταφερθούν μετά από συνεννόηση με το Σύλλογο.

Ο κατάλογος με τα είδη που συγκεντρώνονται είναι ο εξής:
1.Τρόφιμα μακράς διαρκείας όπως: Φρυγανιές, μπισκότα, νερό, γάλα εβαπορέ, χυμοί, ξηροί καρποί, μπάρες δημητριακών
2. Βρεφικά είδη όπως: Γάλα βρεφικό, μπιμπερό, κρέμες, μωρομάντηλα, πάνες
3.Είδη προσωπικής υγιεινής όπως: Χαρτί υγείας, σερβιέτες, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες
4.Υποδήματα καινούρια και κάλτσες. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά (αθλητικά παπούτσια, μποτάκια, γαλότσες)
5.Αδιάβροχα, μπουφάν χειμερινά, ομπρέλες, σκουφιά, κασκόλ. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά (καινούρια ή σε καλή κατάσταση)
6.Υγειονομικό υλικό όπως: Γάζες, Επίδεσμοι, Φυσιολογικοί οροί, Αντιϊσταμινικές αλοιφές, Αντισηπτικά, Αυτοκόλλητες γάζες για τραύματα, Ψυκτικά σε σπρέι για τραύματα».

       Θα παρακαλούσαμε όλους εσάς που θέλετε να συνδράμετε σε αυτή την προσπάθεια και προκειμένου να διευκολύνετε την συλλογή και την διανομή αυτών των ειδών να ομαδοποιήσετε τα είδη :
          Είδη ρουχισμού (απόλυτη προτεραιότητα είναι η συγκέντρωση  παιδικών και εφηβικών ρούχων).
Α) Τοποθετήστε σε μια σακούλα καθαρά και διπλωμένα χειμερινά ρούχα σε καλή κατάσταση (π.χ αδιάβροχα, μπουφάν, γάντια, ζεστές κάλτσες, κασκόλ, φόρμες, αθλητικά παπούτσια και γαλότσες) – ένα σετ ρούχων ανά σακούλα καθώς στα κέντρα υποδοχής δεν υπάρχει η δυνατότητα διαλογής.
Β) Κολλήστε μία πρόχειρη ετικέτα από έξω  με το περιεχόμενο της  ώστε να ταξινομηθεί εύκολα (π.χ. πουλόβερ, παντελόνι, κάλτσες, εσώρουχα για αγοράκι 6 χρονών).
          Είδη πρώτης ανάγκης (είναι σημαντικό να είναι έτοιμα ταξινομημένα σε σακούλες Α,Γ,Π,Β) :
(Α). ανδρική σακούλα: (χαρτί υγείας, οδοντόβουρτσα κι οδοντόπαστα, ξυραφάκι, σαπούνι ή αντισηπτικό, παστέλι ή μπάρα δημητριακών, κονσέρβα με λαβή ανοίγματος, κουτάλι ή πιρούνι)
(Γ). γυναικεία σακούλα: (Χαρτί υγείας, σερβιέτες, σαπούνι ή σαμπουάν ή μαντηλάκια καθαρισμού ή αντισηπτικό, οδοντόβουρτσα και οδοντόπαστα, κονσέρβα με εύχρηστο άνοιγμα, κουτάλι ή πιρούνι)
(Π). παιδική σακούλα: (κρουασάν, χυμός, γάλα εβαπορέ, μπισκότο ή άλλο ατομικό γλύκισμα, ατομική μαρμελάδα ή μέλι +κουταλάκι, λίγες καραμελίτσες)
(Β).  με σήμανση μηνών – ηλικίας. βρεφική σακούλα: (πάνες, μωρομάντηλα, βρεφικό φαγητό σε βαζάκια, κουτάλι πλαστικό, γάλα από 6 μηνών). Στη βρεφική σακούλα πρέπει να ταιριάζει το γάλα με τις πάνες.

  

Το ΔΣ


Θεατρική παράσταση για παιδιά


Συνεχίζοντας την πετυχημένη δραστηριότητα του συλλόγου μας η οποία φέρνει σε επαφή τους μαθητές των σχολείων της περιοχής μας με ποιοτικές παιδικές θεατρικές παραστάσεις το Δ.Σ. αποφάσισε να φιλοξενήσει  την παράσταση : 
«ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ… ΤΕΡΑΣ! » 
του Νίκου Χρηστίδη από τo ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ.
«Κάπου σε μια χώρα φανταστική, κοντά στο Όρος Ρεβί, μία Πεντάμορφη, ενώ ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της Πρίγκιπα, δέχεται την επίσκεψη μιας Μάγισσας που την μεταμορφώνει σε Τέρας! Τη θέση του πανέμορφου κοριτσιού παίρνει η κακάσχημη κόρη της Μάγισσας και τότε ο Πρίγκιπας αρχίζει να την αναζητά με τη βοήθεια μιας άλλης εκκεντρικής Μάγισσας. 
Μια δυνατή ιστορία για μικρούς και μεγάλους που αναδεικνύει πως η πραγματική ομορφιά κρύβεται στην ψυχή, και όχι στην εμφάνιση. Η μάχη του καλού με το κακό και ο αιώνιος νικητής… η αγάπη»
          

Παίζουν: ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ, ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΠΑ
  
Οι παραστάσεις θα δοθούν στο κινηματοθέατρο « Μάγια » από Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015  έως και Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου  2015.
            Ώρες παραστάσεων: 09.00 – 10.15 και 11.00 – 12.15.
Τιμή εισιτηρίου: 6€.
Τα σχολεία που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους, Άρη Αυξωνίδη τηλ.: 6974125822  και 2221092244 και Βέτα Κορωναίου 6974341868 από 08.15 – 14.00 καθημερινά. Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 2/11/2015 .
Παρακαλούμε τους Διευθυντές και Διευθύντριες για να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός και να μην παρατηρηθούν φαινόμενα υπεραριθμίας που δυσχεραίνουν την ομαλή παρακολούθηση της παράστασης από τους μαθητές ή φαινόμενα ακύρωσης πολλών θέσεων της τελευταίας στιγμής να αναφέρουν τον ακριβέστερο δυνατό αριθμό μαθητών.
Μετά τη δήλωση συμμετοχής κάθε σχολείου θα σταλεί ακριβές διάγραμμα με τις θέσεις.


Το ΔΣ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Στα όρη, στ' άγρια βουνά


Δράση Συλλόγου :  Ορεινός περίπατος

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
ο Σύλλογος Δασκάλων- Νηπιαγωγών Χαλκίδας, έχει προγραμματίσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου έναν ορεινό περίπατο, στην περιοχή της Δίρφυς με διαδρομή από Νερατζιά έως το Καταφύγιο.
Η διαδρομή έχει μικρό βαθμό δυσκολίας. Θα ξεκινήσουμε με λεωφορείο που θα επιβαρύνει οικονομικά το  Σύλλογο, από το κέντρο Περιφερειακής Διοίκησης  στις 8.30 το πρωί. Οδηγός μας θα είναι ο Κοκονός Ταξιάρχης. Μετά από την διαδρομή θα ακολουθήσει φαγητό στη Στενή. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη Βέτα Κορωναίου στο 6974341868 και στη Κολιοβέτα Ντίνα στο 6972031179.Το ΔΣ

Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων

Α. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

  Οι μνημονιακές πολιτικές που από το 2010 εφαρμόζουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις κατ’ εντολή της  Τρόικα (Δ.Ν.Τ., Ε.Κ.Τ., Ε.Ε.), έχουν δημιουργήσει συνθήκες απόγνωσης για τους εργαζόμενους και ολοένα αυξάνουν τις στρατιές των ανέργων και των ανθρώπων που «ζουν» κάτω από το όριο της φτώχιας.
 Η καλλιέργεια ελπίδων από την πλευρά της κυβέρνησης για δικαιότερη φορολόγηση και ελάφρυνση των βαρών των ασθενέστερων ομάδων αποδείχτηκε απάτη, με πρώτο αποτέλεσμα τη συνέχιση της ληστρικής επιβολής του ΕΝΦΙΑ σε ανθρώπους που έχουν πληγεί βάναυσα από την άγρια περικοπή μισθών και συντάξεων των τελευταίων ετών. Τα θλιβερά προσχήματα περί έξωθεν εκβιασμών δεν μπορούν να αποκρύψουν τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες.
  Την ίδια στιγμή η προοπτική της «συνταξιοδότησης» στα 67 φανερώνει το πιο άγριο πρόσωπο της αντιλαϊκής πορείας που έχει επιλέξει να ακολουθήσει η κυβέρνηση που αν συνδυαστεί με την πορεία προς τη ραγδαία συρρίκνωση των συντάξεων σε επίπεδα πείνας κάνει ξεκάθαρο πως τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και το περίφημο κοινωνικό κράτος μετατρέπονται σε διατυπώσεις δίχως περιεχόμενο.
  Ο χώρος της εκπαίδευσης βιώνει μια, δίχως προηγούμενο, πραγματικότητα με τα χιλιάδες κενά στα σχολεία να αποκαλύπτουν την επικίνδυνη επιλογή των μνημονιακών κυβερνήσεων, που χρόνια τώρα καταγγέλλει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., για «επένδυση» στην ελαστική εργασία, με παντελή απουσία μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση αλλά και την τραγική ανικανότητα των κυβερνώντων να διαχειριστούν ακόμα και τα πιο απλά οργανωτικά ζητήματα.  Οι χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών, αποκλειστικά σχεδόν,  μόνο μέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν μια λύση αποφυγής της αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και τώρα που ολοένα και ελαττώνονται αφήνουν τις τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς και πλήττουν με ανεπανόρθωτα αποτελέσματα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
  Κι όλα τα παραπάνω, μέσα στο εδώ και χρόνια διαμορφωμένο, τοπίο της υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων κάτι που κάνει εξαιρετικά δύσκολο το να καλύψουν βασικούς τομείς λειτουργίας τους (γραφική ύλη, πετρέλαιο θέρμανσης, καθαριότητα) αλλά και της κατάργησης εκπαιδευτικών κατακτήσεων όπως η αναλογία 1:25 στα τμήματα.
 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε μια προσπάθεια εντονότερης ανάδειξης των προβλημάτων του Κλάδου, κατέθεσε πρόσφατα στον Υπουργό Παιδείας υπόμνημα όπου αναφέρονται τα σημαντικότερα από τα προβλήματα στα οποία αναμένονται, άμεσα απαντήσεις – λύσεις. Αυτό το υπόμνημα μπορεί να αποτελέσει, ενισχυμένο από κάθε άλλο σημαντικό ζήτημα που θα προκύψει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τη βάση συζήτησης στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων, ώστε να παρθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε αγώνες για την ανατροπή των αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.
  Με αυτόν ακριβώς το στόχο και εντάσσοντας τη δράση του μέσα στη συνολική δημοσιοϋπαλληλική δράση, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θέτει ως πρώτο μεγάλο αγωνιστικό στόχο για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την επιτυχία της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ στις 12 Νοεμβρίου.
  Οι Γενικές Συνελεύσεις μέχρι και εκείνη την ημέρα έχουν το διπλό ρόλο τόσο της καλλιέργειας κλίματος για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης της 12ης Νοεμβρίου όσο και της ανάπτυξης του προβληματισμού και την οργάνωση της βάσης των εκπαιδευτικών ώστε να αποφασιστούν νέα αγωνιστικά βήματα με στόχο την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων της κυβέρνησης και της Τρόικας, που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους, τη δημόσια  εκπαίδευση αλλά και το σύνολο των κοινωνικών αγαθών και κατακτήσεων. Αυτό το, δεύτερο, στόχο, αποκλειστικά, μπορούν να υπηρετήσουν οι Γενικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την απεργιακή κινητοποίηση. Η μαζικότητα της συμμετοχής και η δυναμική των αποφάσεων είναι αυτές που θα χαράξουν τη στρατηγική της Ομοσπονδίας για τη συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

·                     Καλεί τους Συλλόγους να πραγματοποιήσουν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από 2 Νοεμβρίου μέχρι και 27 Νοεμβρίου όπου θα συζητηθούν όλα τα παραπάνω και θα ληφθούν οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό της δράσης του Κλάδου στη συνέχεια.
·                     Προχωράει σε εκστρατεία πληροφόρησης και κινητοποίησης του κλάδου αλλά και της κοινωνίας με αναζήτηση των συμμαχιών και του συντονισμού τόσο με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες όσο και με το κίνημα των γονέων, περιοδείες των μελών του Δ.Σ. σε όλη την Ελλάδα, έκδοση αφίσας και δημιουργία ραδιοφωνικών (ή και τηλεοπτικών σποτ).
·                     Προτείνει την πραγματοποίηση πολύμορφων αγωνιστικών κινητοποιήσεων με την προοπτική κλιμάκωσης τους των οποίων τη μορφή δε συγκεκριμενοποιεί ως εισήγηση και ζητά από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων να αποφασίσουν με βάση την εκτίμηση που θα διαμορφωθεί στις διαδικασίες τους.

Για τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης Ολομέλειας των Προέδρων παρακαλούμε τα Δ.Σ. των Συλλόγων να ενημερώνουν τη Δ.Ο.Ε., εγγράφως, για την ύπαρξη ή όχι καταστατικής απαρτίας στις Γενικές τους Συνελεύσεις.


Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Φεστιβάλ Κινηματογράφου "Γέφυρες"

Στα πλαίσια του  6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου "ΓΕΦΥΡΕΣ", ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας (ΔΟΑΠΠΕΧ), εξασφάλισε την ένταξη του στο προωθητικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και την προβολή δύο (2) ταινιών στην πόλη της Χαλκίδας. Οι προβολές θα γίνουν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015, στο Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:
 
1) Ο Λέων της Πεντέλης/The Lion of Penteli - ώρα προβολής 19:15  
Παραγωγός/Producer: Tάκης Βογόπουλος/Takis Vogopoulos

Σκηνοθέτης/Director: Tάκης Βογόπουλος/Takis Vogopoulos
Ηθοποιοί/Starring: Tάκης Βογόπουλος/Takis Vogopoulos, Κώστας Αντωνίνης/Kostis Antoninis, Μαρία Γιαννιώτη/Maria Giannioti, Γιάννης Οικονόμου/Giannis Economou
Είδος/Genre: Περιπέτεια, Βιογραφία/Adventure, Biograhy Διάρκεια/Duration: 83′
Διάλογοι/Dialogues: Ελληνικοί/Hellenic
Υπότιτλοι/Subtitles: Αγγλικοί/English
 
Περίληψη: Η ταινία βασίζεται στις τελευταίες ημέρες του περιβόητου Λήσταρχου Νταβέλη. Αναφέρεται στη σύγκρουσή του με τις Αρχές, καθώς και με τους παρανόμους της εποχής του, τη σχέση του με τη Δούκισσα της Πλακεντίας, και την απεγνωσμένη προσπάθειά του για Θείο έλεος.
 
2) Simshar –(H υποψηφιότητα της Μάλτας για Όσκαρ) - ώρα προβολής 21:15
Παραγωγός/Producer:  Leslie Lucey

Σκηνοθέτης/Director: Rebecca Cremona
Ηθοποιοί/Starring: Lotfi Abdelli, Sekouba Doucoure, Laura Kpegli, Clare Agius, Jimi Busttil
Είδος/Genre:  Drama
Διάρκεια/Duration: 101′  Διάλογοι/Dialogues: Μαλτέζικοι κι Αγγλικοί/Maltese & English
Υπότιτλοι/Subtitles: Αγγλικοί & Ελληνικοί/English & Hellenic
Περίληψη: Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, to Simshar αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας παραδοσιακών αλιέων στην Μάλτα που μένουν πίσω στη ανοικτή θάλασσα, όταν συμβαίνει ένα ατύχημα στο ετοιμόρροπο αλιευτικό σκάφος τους. Εν τω μεταξύ, στη Μεσόγειο Θάλασσα, ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο διασώζει αφρικανούς μετανάστες, που δεν μπορούν να αποβιβαστούν γιατί ούτε η Μάλτα ούτε η Ιταλία θα αναλάβει την ευθύνη. Οι ιστορίες της επιβίωσης στην θάλασσα ξετυλίγονται παράλληλα, και καταλήγουν με τραγικό τρόπο, όταν οι ψαράδες εκληφθούν για παράνομους μετανάστες.
 
 

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Ομάδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ : Ομιλία - συζήτηση


Διημερίδα για εκπαιδευτικούς


Διοργάνωση διημερίδας για εκπαιδευτικούς

Ο Σύλλογος Δασκάλων - Νηπιαγωγών Χαλκίδας διοργανώνει, διημερίδα το Σάββατο 7/11/2015 και το Σάββατο 5/12/2015 στο 7ο Δημοτικό σχολείο, για τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου μας .
Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στην Βέτα Κορωναίου στο τηλ. 6974341868 και την Κολιοβέτα Ντίνα στο 6972031179
Ακολουθεί το πρόγραμμα της επιμορφωτικής διημερίδας.

Θέμα: Αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ μαθητών στο σχολείο                                   

Α' Σεμινάριο 7 Νοεμβρίου 2015

Τίτλος: Διαχείριση  συγκρούσεων  και  δημιουργική  επίλυση προβλημάτων μεταξύ μαθητών

Περιγραφή:
                Στο εργαστήριο αυτό οι συμμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη μέθοδο της διαχείρισης συγκρούσεων - βίαιων και μη - μεταξύ μαθητών (Conflict Resolution). Αναλυτικότερα, οι ενότητες που θα καλύψει το εργαστήριο είναι οι εξής:
- Διάκριση μεταξύ βίας και εκφοβισμού (σενάρια περιστατικών)
- Λεκτική και μη - λεκτική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών
- Στάδια του πρωτοκόλλου άμεσης παρέμβασης από τον εκπαιδευτικό
- Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε δεξιότητες διαμεσολαβητών -“ειρηνοποιών”:
- Έκφραση συναισθημάτων: «Εγώ...μηνύματα»
- Ενεργητική ακρόαση
- Αναπλαισίωση
- Δημιουργική επίλυση προβλημάτων: κοινά αποδεκτές λύσεις

Διάρκεια: 5 ώρες

Β' Σεμινάριο 5 Δεκεμβρίου 2015

Τίτλος: Διαχείριση τάξης: η αύξηση της συνοχής της ομάδας ως πρόληψη της επιθετικότητας 

Περιγραφή:
Το σεμινάριο, μέσα από την ανάλυση παραδειγμάτων και βιωματικών δραστηριοτήτων, θα αναφερθεί στις παρακάτω ενότητες:
-Στυλ διαχείρισης τάξης από τον εκπαιδευτικό: χαρακτηριστικά και συνέπειες
-Οι ρόλοι των μαθητών στη δυναμική των σχέσεων στην τάξη: ο «κλόουν», ο «αποδιοπομπαίος τράγος», κλπ
-Ανάθεση ρόλων στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στις διαδικασίες αξιολόγησης
-Επικοινωνία γονέων - εκπαιδευτικών / αύξηση της συμμετοχής των γονέων
-Εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα για τη μάθηση: κανόνες τάξης, αμοιβές και συνέπειες, ευθύνες,  επιλογές, πρωτοβουλίες μαθητών
-Δραστηριότητες – παιχνίδια συνεργασίας, αύξησης της σωματικής και ψυχικής οικειότητας, εμπιστοσύνης

Διάρκεια: 5 ώρες

Σχεδιασμός - Εμψύχωση: Καραβόλτσου Αθηνά,
Εκπαιδευτικός Αγωγής Υγείας, (Msc), Θεατρολόγος (Mst), Μαθηματικός
                    
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο  Πατρών και Θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου (Trinity College) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αγωγής Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια μουσικοκινητικής, δραματοποίησης παραμυθιού, κινηματογράφου, υποκριτικής και σωματικής έκφρασης. Εμφανίστηκε σε παραγωγές θεατρικών παραστάσεων των Πολιτιστικών  Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε παραστάσεις παιδικού θεάτρου σε νηπιαγωγεία και δημοτικά  και οργάνωσε παραστάσεις με παιδιά και εργαστήρια Ψυχοκοινωνικής Αγωγής, σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων.  Έχει συνεργαστεί  με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ΣΣΝ Ευβοίας, Τομέας Πρόληψης ΚΕΘΕΑ, Πανελλήνιος Σύλλογος Θεατρολόγων, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παρατηρητήριο για τη βία και τον εκφοβισμό, κλπ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στον τομέα της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα εργάζεται ως αναπληρώτρια θεατρολόγος στη δημόσια εκπαίδευση.

Ψήφισμα συμπαράστασης


Ψήφισμα Συμπαράστασης
για τη δίκη του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακωνικής

            Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων – Νηπιαγωγών Χαλκίδας ομόφωνα εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακωνικής, Χανδόλια Σπύρο, που δικάζεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, κατηγορούμενος για αδικήματα που καταλογίζει το τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την ακίνητη ιδιοκτησία του Συλλόγου.
            Απαιτούμε να σταματήσει κάθε δίωξη εις βάρος του συναδέλφου για «πολεοδομικά αδικήματα» που προκύπτουν από το θεσμικό του ρόλο και δηλώνει τη συμπαράστασή του στον διωκόμενο συνάδελφο Σπύρο Χανδόλια.


          Η Πρόεδρος                                             Η γραμματέας


      Βέτα Κορωναίου                                          Έφη Βαρβάρου

ΑΔΕΔΥ : Ανάγκη στήριξης προσφύγων - μεταναστών

Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
19 Οκτωβρίου 2015

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει εκφράσει με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη της στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φτάνουν στη χώρα μας και έχει καλέσει το σύνολο του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος να συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις στήριξης των προσφύγων και των μεταναστών.
Ολόκληρο, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ότι η έμπρακτη αλληλεγγύη που δείχνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο μιας ιδιότυπης εκμετάλλευσης από την Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση αποποιούμενη την ευθύνη της για υλοποίηση μιας πολιτικής που θα απαντά με τρόπο αποτελεσματικό στις ανάγκες που δημιουργούνται από τη μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, προβάλλει ως «μοναδική λύση» τον εθελοντισμό.
Είναι, όμως, πρώτα από όλα ζήτημα της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου να βρει χώρους φιλοξενίας, να τους στελεχώσει και να μεριμνήσει για τα έγγραφα που χρειάζονται όσοι και όσες θέλουν να μετακινηθούν από τη χώρα μας.
Η Κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι το προσφυγικό κύμα το οποίο προκαλείται από πολέμους, που οι ίδιες οι χώρες της Δύσης υποδαυλίζουν, δεν είναι κάτι παροδικό. Η φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών, η σίτιση και η στέγασή τους, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η μέριμνα για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων, δεν είναι μια ανάγκη προσωρινή.
Δε νοείται να δίνονται εκατομμύρια ευρώ σε φράχτες που πνίγουν παιδιά, στη Frontex, στη στρατιωτικοποίηση των συνόρων, σε απελάσεις ή σε διάφορες ΜΚΟ. Αυτό που απαιτείται είναι η άμεση λήψη αποφάσεων για δημιουργία των κατάλληλων δομών και για προσλήψεις του εξειδικευμένου προσωπικού (νοσηλευτών, γιατρών, μαγείρων) που χρειάζεται για να τις λειτουργήσουν.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση να αναλάβει ΑΜΕΣΑ τις ευθύνες της.

Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αθήνα, 23.10.2015

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
Email: adedy@adedy.gr,
adedy1@adedy.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 292

Αλλαγή της ώρας


Από τον Αρκά.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

ΔΟΕ προς το Υπουργείο : Προσλήψεις και συνάντηση


Κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία τώρα. Άμεση πραγματοποίηση προσλήψεων.Κύριε Υπουργέ,
            Η φετινή σχολική χρονιά «ξεκίνησε» με τους χειρότερους οιωνούς για την εκπαίδευση. Χιλιάδες κενά καταγράφονται ακόμα και σήμερα σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Πάνω από 3.000 κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν πρόκειται να καλυφθούν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς ακόμη και αν πραγματοποιηθούν όλες οι προσλήψεις που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς, αυτή την πραγματικότητα επιχειρεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να «κουκουλώσει» παρουσιάζοντας πλασματική εικόνα μέρους στοιχείων της βάσης myschool αρνούμενη να αναγνωρίσει τα πραγματικά κενά που δηλώνουν οι αιρετοί μας εκπρόσωποι στα ΠΥΣΠΕ αλλά και οι ίδιες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
            Μοναδική λύση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να αποτελέσει η πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση με την μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων τώρα δίχως όρους και προϋποθέσεις. Οι 15.000 διορισμοί που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2015 για το δημόσιο τομέα από τους οποίους, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε λάβει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κανένας δεν πραγματοποιήθηκε στην εκπαίδευση.
            Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή μοναδική άμεση λύση είναι η κάλυψη όλων των κενών έστω με προσλήψεις όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητοι.
            Υπενθυμίζουμε πως το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανειλημμένα έχει θέσει σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας το θέμα των τεράστιων αδικιών που δημιουργεί ο τμηματικός τρόπος πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κάτι που γίνεται αιτία να υπάρχουν αδικίες και άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές.
            Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το απαράδεκτο γεγονός που συνέβη φέτος όταν το Υπουργείο Παιδείας δεν ενημέρωσε έγκαιρα, όπως όφειλε, τους εκπαιδευτικούς ότι σε 3 περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία) οι προσλήψεις αναπληρωτών μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα ήταν ελάχιστες. Η αποκατάσταση της μεγάλης αυτής αδικίας που οδηγεί ανθρώπους, οι οποίοι χρόνια εργάζονται στην εκπαίδευση, στην ανεργία είναι απολύτως αναγκαία. Το ίδιο αναγκαίο είναι να συνειδητοποιήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι η μη κάλυψη των αναγκών των σχολείων ΕΑΕΠ με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες, επίσης, καταδικάζει πλήθος εκπαιδευτικών σε ανεργία.
            Όλα τα παραπάνω τα έθιξε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 2 συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2015 ενώ περιλαμβάνονταν και στο αναλυτικό υπόμνημα με τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που σας παρέδωσε.
            Ζητάμε τον ορισμό νέας συνάντησης, άμεσα, στην οποία θα δοθούν απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία για όλα τα παραπάνω.

            Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει όλες τις κινήσεις διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι εκπαιδευτικοί με αίτημα την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων προσλήψεων. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει και την αποψινή συγκέντρωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας στις 20:30 στην οποία και θα συμμετέχει με κλιμάκιό του. 

Ήρθε ο ΕΝΦΙΑ!...

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Η δική μας ΓνώμηH Δράση προβολών, ψηφοφορίας και κινηματογραφικής κριτικής " Η δική μας Γνώμη" είναι μια πρωτότυπη ιδέα που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και προάγει τόσο τη διά ζώσης συζήτηση όσο και την online συμμετοχή.
Βασίζεται σε προβολές και ψηφοφορία πάνω στις βραβευμένες μαθητικές ταινίες του Διαγωνισμού Βιντεομουσεία 2014. Στόχος της να βάλει τα παιδιά σε μια νεανική συζήτηση και διαπραγμάτευση τόσο με τα θέματα των συνομηλίκων τους (σχέσεις, σύμβολα, εκφοβισμός, ψηφιακά μέσα, όνειρα για το μέλλον, ο "φόβος" για το Γυμνάσιο, επιλογές μέσα στην κρίση κ.ά. ) όσο και με τη γλώσσα των ταινιών που, υποσυνείδητα τη χρησιμοποιούν καθημερινά!
Πληροφορίες στο τηλ.: 2106850445, στο : info@karposontheweb.org και στο
www.karposontheweb.org.

Μνημόνιο και εκπαίδευση, ΟΟΣΑ και διδακτικό ωράριο – όλα τα κείμενα

Με αφορμή την εξαγγελία «εθνικού διαλόγου για την παιδεία» από την κυβέρνηση, για την καλύτερη τεκμηρίωση της αρνητικής θέσης του Συλλόγου και για ενημέρωση όλων των συναδέλφων δημοσιεύουμε εδώ τα σχετικά κείμενα του Μνημονίου και του ΟΟΣΑ.

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από το Μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015: 

Εκπαίδευση. 

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης.

Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους  εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης, και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του “Νέου Σχολείου”, το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.

Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού , καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 94, Νόμος 4336/14-8-2015, σελ.1026-1027

Ολόκληρος ο νόμος 4336/15:  εδώ

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ με βάση τις οποίες «δεσμεύεται» η ελληνική κυβέρνηση με το μνημόνιο που ψήφισε, να «ευθυγραμμίσει» το ωράριο; Περιλαμβάνονται στην περίφημη έκθεση του ΟΟΣΑγια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία παραγγέλθηκε το 2011 από το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα  στη σελίδα 22 λέει:

Όπως φαίνεται στον Πίνακα I.2, οι θεσμοθετημένες διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα για το δημοτικό μειώνονται όσο το μέγεθος του σχολείου αυξάνεται. Οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας σε μεγαλύτερα σχολεία διδάσκουν λιγότερες ώρες, όσο η διάρκεια της υπηρεσίας αυξάνει. Με άλλα λόγια, οι λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν μεγαλύτερο φόρτο διδασκαλίας. Έτσι, η αξία πιο έμπειρων εκπαιδευτικών χάνεται.

και στη σελίδα 32 προτείνει για το δημοτικό 25 ώρες διδακτικό ωράριο για όλους:

Βελτιστοποίηση του φόρτου και της κατανομής της εργασίας 54. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που πρέπει να πάρει η Ελλάδα, προκειμένου να αυξήσει την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος, είναι να περιορίσει τη σημαντική διαφορά σε φόρτο εργασίας που υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών στη Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Βάσει της ανάλυσης στο Γράφημα I.3 συγκρίνοντας το φόρτο εργασίας ετησίως στην Ελλάδα με τις μέσες τιμές στον ΟΟΣΑ και την ΕΕ 19, η Ελλάδα θα χρειαστεί να αυξήσει τις διδακτικές υποχρεώσεις κατά περίπου τέσσερις με πέντε ώρες την εβδομάδα, προκειμένου να φτάσει τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Οι πίνακες I.6 και I.7 απεικονίζουν μία εναλλακτική που θα μπορούσε να εδραιώσει το στόχο της επίτευξης των μέσω τιμών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Οι αλλαγές θα εστιάσουν στην αύξηση του φόρτου εργασίας των πιο έμπειρων και καλύτερα προετοιμασμένων εκπαιδευτικών σε βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΟΟΣΑ ωράριο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΟΣΑ, 2011
Ολόκληρη η έκθεση ΟΟΣΑ: Διαβάστε ΕΔΩ

Αυτά τα μέτρα επιχειρούν να επιβάλλουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις εδώ και πέντε χρόνια. Κάτω από το βάρος των αγώνων και των αντιστάσεων του εκπαιδευτικού κινήματος δεν το έχουν πετύχει. Στο χέρι μας είναι να ανατραπούν αυτά τα μέτρα για μια ακόμα φορά.Ανατροπές στο Ασφαλιστικό σύστημα - 24ωρη απεργία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την ουσιαστική κατάργηση κάθε έννοιας Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μετεξέλιξη του συστήματος από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό με συνέπεια την ακραία και βίαιη φτωχοποίηση παλαιών και νέων συνταξιούχων, προβλέπει το πόρισμα της Επιτροπής για το Ασφαλιστικό. 

Στο πόρισμα υιοθετείται η προώθηση του ατομικού κεφαλαιοποιητικού συστήματος, με πλήρη ανταποδοτικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών, η θεσμοθέτηση της αρχής των συγκεκριμένων εισφορών (και αβέβαιων παροχών), η ενοποίηση κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, η αύξηση των χρόνων εργασίας και η χορήγηση εθνικής σύνταξης βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Σύμφωνα με το πόρισμα το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται με βάση το προσδόκιμο ζωής και το συνολικό αριθμό ετών ασφάλισης του εργαζόμενου. Προτείνεται, ακόμα, ο επανυπολογισμός των συντάξεων που δίνονται σήμερα, με βάση τα δεδομένα του νέου συστήματος με αδιευκρίνιστο ποσοστό αναπλήρωσης. 

Το περιεχόμενο του πορίσματος και η αποκάλυψη του υπουργού Εργασίας ότι αυτό θα αποτελέσει βάση συζήτησης αποτελεί την απόλυτη παραδοχή από πλευράς κυβέρνησης ότι αποδέχεται ως αναπότρεπτους τους παράγοντες που διαβρώνουν τη βάση χρηματοδότησης της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα: Τις πρακτικές των ατελέσφορων εισπρακτικών πολιτικών, την εισφοροδιαφυγή και την ανασφάλιστη εργασία σε συνδυασμό με τη συστηματική εγκατάλειψη και υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, την εκτίναξη της ανεργίας σε δυσθεώρητα επίπεδα, τις πολιτικές συμπίεσης του μισθολογικού κόστους, τις πολιτικές απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Ποια θα ήταν αλήθεια, η εικόνα της οικονομικής κατάστασης των Ασφαλιστικών Ταμείων από μια μικρή έστω αύξηση της απασχόλησης, τη μερική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής ή της ανασφάλιστης εργασίας; Ποια θα ήταν η εικόνα τους αν δεν είχαν υποστεί, διαχρονικά, τις επιπτώσεις των «εγκληματικών» επιλογών των εκάστοτε Κυβερνήσεων: Τη χρόνια υφαρπαγή των αποθεματικών τους από το Κράτος και τη χρήση τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηματικών ή κοινωνικών πολιτικών χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυσή τους, την εμπλοκή των αποθεματικών τους στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων ή στο Χρηματιστήριο;

Στη διαχρονική κακοδιαχείριση και τη λεηλασία των αποθεματικών των Ταμείων, προστίθενται και οι συνέπειες των Μνημονίων, οι οποίες συναθροιζόμενες, έχουν στερήσει μέχρι σήμερα (2010-2015) από το Ασφαλιστικό μας Σύστημα επιπλέον πόρους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. 
1. Το «κούρεμα» («PSI») των αποθεματικών στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. 
2. Η εκτίναξη της ανεργίας σε δυσθεώρητα ύψη. 
3. Η ραγδαία μείωση των μισθών. 
4. Οι προσωρινές μορφές ευέλικτης απασχόλησης των νέων και τα πεντάμηνα των ΕΣΠΑ. 
5. Η δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ταμεία. 
6. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. 
7. Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης. 
8. Η έκρηξη της ανασφάλιστης και «μαύρης» εργασίας. 
Γι’ αυτό σήμερα μπορούμε ανεπιφύλακτα να ισχυριστούμε ότι τα Μνημόνια έδωσαν τη χαριστική βολή στο Συνταξιοδοτικό Σύστημα της χώρας. 

Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση, αντί για το σχεδιασμό ουσιαστικών και αποτελεσματικών πολιτικών για τη βιωσιμότητα του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει υιοθετήσει το ρόλο του «υπεργολάβου» της διαχείρισης και της αναδιανομής της φτώχειας, αναλαμβάνοντας επιπρόσθετα την ιστορική ευθύνη απέναντι στα εκατομμύρια των σημερινών εργαζόμενων και των συνταξιούχων, καθώς και τις μελλοντικές γενιές των εργαζομένων, για τις δραματικές ανατροπές στο χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας. 
Οι εργαζόμενοι του Δημόσιου μαζί με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους συνταξιούχους και το σύνολο του ελληνικού λαού πρέπει με τους αγώνες τους να αποτρέψουν την πλήρη κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης και να διεκδικήσουν ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα κατοχυρώνει και θα διευρύνει τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και θα εγγυάται τις παροχές του. 

Πρώτος σταθμός στην πορεία αυτών των αγώνων θα είναι η 24ωρη Πανελλαδική Γενική Απεργία της 12ης Νοεμβρίου 2015.


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Δάσκαλοι on air

Οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί έχουν φωνή! Και περιμένουν προτάσεις και δράσεις συναδέλφων και σχολείων για παρουσίαση... 


Αφήγηση παραμυθιούΑφήγηση παραμυθιού διοργανώνει ο Σύλλογος Δασκάλων - Νηπιαγωγών Χαλκίδας. 
Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή ανοιχτή αφήγηση παραμυθιού στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας την οποία  διοργανώνει η ομάδα Φιλαναγνωσίας του Συλλόγου Δασκάλων - Νηπιαγωγών Χαλκίδας, με το 16ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας στο χώρο του σχολείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 στις 18:00 μ.μ.  

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

Αυλαία για το Φεστιβάλ ΝτοκιμαντέρΑυλαία σήμερα Κυριακή για το 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας. Μια ανάσα πολιτισμού, με εξαιρετικές ταινίες, πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Σήμερα από το πρωί στο Θέατρο Παπαδημητρίου προβάλλεται το αφιέρωμα στο αργεντίνικο ντοκιμαντέρ σε επανάληψη. Το βράδυ στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής ενότητας θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης. Σε αυτήν θα απονεμηθούν τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις σε όσους και όσες έλαβαν μέρος στο διαγωνιστικό τμήμα.    

Η Τελετή Λήξης του 9ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest είναι αφιερώμενη στα 71 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο του 1944. Θα προβληθεί το Ντοκιμαντέρ-ντοκουμέντο του 1944 «Εικόνες Απελευθέρωσης». Το ντοκουμέντο «Εικόνες Απελευθέρωσης» είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Πρωτεργατών του Ελληνικού Κινηματογράφου που κατέγραψαν με τις μηχανές τους τα γεγονότα της απελευθέρωσης. Πρόκειται για αρχειακό υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ στη Ελλάδα και τον κόσμο. Το υλικό αυτό παρέμενε άγνωστο μέχρι και σήμερα. Το ανέσυρε από την αφάνεια ο Νίκος Καβουκίδης και δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Εικόνες Απελευθέρωσης» εις μνήμην των Φιλοποίμην Φίνου, Πρόδρομου Μεραβίδη και Γιώργου Καβουκίδη.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Δελτίο Τύπου της ΔΟΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟYΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ 13 ΚΑΙ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
               
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα και από τη χθεσινή του συνάντησή στα γραφεία του, στην οποία ο Υπουργός δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις αλλά αρκέστηκε σε γενικόλογες τοποθετήσεις στα καυτά προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως αυτά τέθηκαν από το Δ.Σ., πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 14/10/2015 από κοινού με την Ο.Λ.Μ.Ε. συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας με κεντρικό ζήτημα τα χιλιάδες κενά στην εκπαίδευση και την επιτακτική ανάγκη πραγματοποίησης όλων των αναγκαίων μόνιμων διορισμών.
                Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι το ζήτημα των χιλιάδων κενών και των κλειστών σχολείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δε θα λυθεί ούτε με ευχολόγια, ούτε με εξαγγελίες του τύπου «θα προσπαθήσουμε από την επόμενη σχολική χρονιά να μην υπάρξει αυτή η εικόνα στα σχολεία».
                Η δήλωση αυτή του Υπουργού επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την ύπαρξη χιλιάδων κενών, ζήτημα το οποίο τέθηκε επανειλημμένα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις συναντήσεις του με την πολιτική ηγεσία με αίτημα την άμεση αντιμετώπισή του και η πολιτική ηγεσία είτε το υποβάθμιζε είτε το χρέωνε σε συνδικαλιστική υπερβολή. .
                Για ακόμη μια φορά απαιτούμε από τον Υπουργό να προχωρήσει, δίχως καμιά καθυστέρηση, τις διαδικασίες για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών κάτι που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2015 αλλά η κυβέρνηση… επέλεξε να μην υλοποιήσει. Η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων μόνιμων διορισμών τώρα, αποτελεί τη μοναδική λύση για την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
                Σε ότι αφορά στα ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού στη συνάντηση της Τρίτης 13/10/2015 παρέδωσε στον κ. Υπουργό υπόμνημα όπου περιγράφονται (σ’ ένα πρώτο βαθμό) τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έθεσε και στις δυο συναντήσεις, αναλυτικά κι επίμονα τα θέματα:
·         Των κενών στην εκπαίδευση και της απώλειας πλήθους διδακτικών ωρών.
·         Των μηδενικών μόνιμων διορισμών  εκπαιδευτικών.
·      Του χάους που επικρατεί στις προσλήψεις αναπληρωτών, στις τοποθετήσεις τους και τις τεράστιες αδικίες που έχουν δημιουργηθεί σε βάρος των αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών αφού δε γίνεται πρόσληψη σε μια φάση και σε όλα τα κενά, καθώς και του τεράστιου ζητήματος που δημιουργεί το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν ενημέρωσε, όπως όφειλε, για τα ελάχιστα κονδύλια ΕΣΠΑ που διατίθενται σε Αττική, Νότιο Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία ώστε να το λάβουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί στην υποβολή των αιτήσεών τους.
·         Της απόδοσης οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
·         Της άμεσης κατάργησης του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης – χειραγώγησης, που υπήρξε δέσμευση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας αλλά δεν υλοποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του κ. Υπουργού περί εθελοντικής προσφοράς των εκπαιδευτικών.
·         Της εγκατάλειψης της Ειδικής Αγωγής.
·         Της ανάγκης για θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής καθώς και της κατοχύρωσης του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών.
·         Της ανάγκης να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
·         Των τεράστιων εισοδηματικών απωλειών που έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στους εκπαιδευτικούς η πολιτική των μνημονιακών περικοπών και της βαριάς φορολογίας καθώς και της εγκληματικής αντιασφαλιστικής πολιτικής με την τραγικά μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις τάξεις μέχρι τα 67 τους χρόνια.

               Από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας δίνοντας απαντήσεις που απείχαν πολύ από το να χαρακτηριστούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, προσπάθησε να αμβλύνει τις άσχημες εντυπώσεις που έχουν προκαλέσει τόσο η εικόνα διάλυσης της εκπαίδευσης όσο και οι δηλώσεις του περί εθελοντικής εργασίας σε μια κατεύθυνση επικοινωνιακής διαχείρισης του ζητήματος κι όχι άμεσων αποφάσεων – λύσεων. Συγκεκριμένα ανέφερε:
·         «Τα κληρονομήσαμε τα κενά δεν τα δημιουργήσαμε…». Αναφέρθηκε στις πραγματοποιούμενες και προγραμματισμένες προσλήψεις αναπληρωτών αμφισβητώντας την ακρίβεια της εικόνας ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν, παραδέχτηκε όμως ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 60 κλειστές σχολικές μονάδες κι ότι «θα υπάρξουν κενά» και στη συνέχεια, τα οποία χαρακτήρισε αντιμετωπίσιμα  δημιουργώντας, εύλογα, ερωτήματα για τους τρόπους αντιμετώπισης στα οποία όμως δεν απάντησε.
·           Στην απαίτηση για μόνιμους διορισμούς απάντησε ότι «πρόθεση μάς είναι να υπάρξουν μόνιμες προσλήψεις, μόλις τα δημόσια οικονομικά, το επιτρέψουν» με ορίζοντα τετραετίας αρχής γενομένης από το διδακτικό έτος 2016 – 2017, ενώ είπε ότι θα υπάρξει ουσιαστικός διάλογος τόσο για το πόσοι διορισμοί θα γίνουν όσο και για το με ποιον τρόπο.
·           Για την αξιολόγηση δήλωσε ότι η «ισχύουσα διαδικασία της αξιολόγησης θα καταργηθεί. Θα γίνεται πλέον αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και όχι τιμωρητική αξιολόγηση όπως ίσχυε μέχρι σήμερα», ενώ προσπάθησε να «διασκεδάσει» τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι δηλώσεις του περί εθελοντικής προσφοράς λέγοντας ότι «σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικής δυσπραγίας το δημόσιο σχολείο μπορεί και στέκεται όρθιο χάρη στη προσφορά των εκπαιδευτικών... οι οποίοι εισπράττουν ως μοναδική ανταμοιβή την αναγνώριση του έργου τους διαμέσου της ματιάς των παιδιών» και ανέφερε ότι «η κοινωνική εκπαιδευτική προσφορά των εκπαιδευτικών πρέπει να αναδεικνύεται και να επιβραβεύεται μέσα στο σχολείο, από τους γονείς και τους συναδέλφους. Αυτή είναι η καλύτερη αξιολόγηση».
·           Δεσμεύτηκε στο ότι δεν υπάρχει περίπτωση αύξησης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (παρά τα όσα αναφέρονται στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ).
·           Είπε ότι θα υπάρξει διάλογος για τα προβλήματα της προσχολικής αγωγής κι έκανε θετική αναφορά τόσο σε σχέση με τη θεσμοθέτηση της  δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής όσο και της κατοχύρωσης του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών.
·           Αναγνώρισε την τεράστια σημασία του τομέα της Ειδικής Αγωγής για τον οποίο, επίσης, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει διάλογος.
      Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά πως, πέρα από την επικοινωνιακή προσπάθεια του κ. Υπουργού υπάρχουν τα εκρηκτικά προβλήματα της εκπαίδευσης με την υποχρηματοδότηση, την απώλεια πλήθους διδακτικών ωρών και την ύπαρξη χιλιάδων κενών ακόμη και σήμερα με την αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, την ανεργία των εκπαιδευτικών, την εγκατάλειψη της ειδικής αγωγής και την συστηματική παραμέληση του δημόσιου νηπιαγωγείου και του ολοήμερου σχολείου που συνθέτουν την ακριβή και αμείλικτη εικόνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
   Απαιτούμε δεσμεύσεις και λύσεις τώρα. Η εκπαίδευση δεν αντέχει κι άλλα λόγια κενά περιεχομένου.

Από τη Δ.Ο.Ε.