Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Αποχαιρετισμός Τελευταίου Θρανίου

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ


To Τελευταίο Θρανίο προς το παρόν, σας αποχαιρετά αποφασίζοντας να μη συμμετέχει στην επόμενη εκλογική διαδικασία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας.


Ελπίζει πάντα σε πιο συμμετοχικές διαδικασίες και σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι!


ΑΙΩΝΙΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Κάθε υψωμένο χέρι αντιστοιχεί σε μιαν ερώτηση που έμεινε αναπάντητη.

Συνωμοσία δαχτύλων σκέφτομαι, ο δείχτης να εκτεθεί μονίμως καρφωμένος

στο κενό δείχνοντας το άδειο. 

Το χέρι του επιστάτη εξάλλου αράχνη ανέλαβε

σε ιστό να συγκρατεί, ώστε κουδούνι πια ποτέ να μην ηχήσει. 

Σκόρπισε η ώρα του διαλείμματος ˙ χαρτιά οι χρωματιστές φωνές που 

στροβιλίζονται παράταιρα με την ορμή του ανέμου – τόσο δυνατά. 

Με σκόνη κιμωλίας σκεπά-

στηκαν η έδρα, τα θρανία κι ο μαυροπίνακας. Κανείς.


Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

(Η ΛΥΠΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, 2009)

Αποστολή τελικών ενιαίων κειμένων

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής αποστολής των ενιαίων κειμένων για τη φάση Β3β και Β3γ, σας επαναπροωθούμε το σύνολο των ενιαίων κειμένων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα Ειδικά Σχολεία, με την παρακάτω διευκρίνιση.

 

Διευκρίνιση ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Ενώ στις πλατφόρμες του ΙΕΠ υπήρχε το πεδίο/δείκτης (κάτω από την αριθμητική αξιολόγησηόπου βάζουμε όλες/όλοι 4) «Εκτίμηση των λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό́ επίτευξης των στόχων», τελικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης, ο δείκτης αυτός στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει.

Άρα εφόσον απουσιάζει, δεν χρειάζεται να αναρτήσουμε το συγκεκριμένο πεδίο/δείκτη.

Στα κείμενα που επισυνάπτουμε, ο δείκτης αυτός είναι κοκκινισμένος, ώστε να παραλειφθεί από τις αναρτήσεις των συντονιστών των ομάδων.

Δείτε τα επισυναπτόμενα κείμενα.

ΦΑΣΗ Β3 Β Γ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟ 2
ΦΑΣΗ Β3 Β Γ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟ 2
ΦΑΣΗ Β3 Β Γ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟ 2

Κείμενο αποστολής ερωτηματολογίων.

«Ερευνούμε – Καταγράφουμε – Αποκαλύπτουμε. Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση/εμπορευματοποίηση».

Η Δ.Ο.Ε. στέλνει προς τους/τις συναδέλφους και τις Σχολικές Μονάδες, ερευνητικά ερωτηματολόγια και ερευνητικές καταγραφές με στόχο:

· να τεκμηριωθούν συλλογικά τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος,

· να καταδειχθεί η κατάσταση απορρύθμισης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου εξαιτίας των εφαρμοζόμενων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών,

· να αναδειχθεί ο προβληματισμός, οι σκέψεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της πράξης,

· να κατατεθεί στην κοινωνία και τη δημόσια συζήτηση ο επιστημονικός εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός λόγος.

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλες και όλους τους/τις συναδέλφους να καταθέσουν τη σκέψη και τον χρόνο τους, ώστε να αποτυπωθούν με τον μαζικότερο δυνατό τρόπο τα αιτήματα και οι απόψεις μας. Επίσης, καλούμε σε αντίστοιχη μαζική συμμετοχή στις καταγραφές από τις Σχολικές Μονάδες.

Τα ερωτηματολόγια, μαζί με τις Εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών των διαδικτυακών ημερίδων, αποτελούν μια συντεταγμένη προσπάθεια εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης, που τεκμηριώνει θέσεις και αιτήματα του κλάδου, εξοπλίζει το εκπαιδευτικό κίνημα, καταδεικνύει την εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Όλο αυτό το υλικό θα αποτυπώνεται-συνδέεται με τα ενιαία κείμενα που θα αποστείλει αύριο η Δ.Ο.Ε. ώστε να αξιοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες στις αναρτήσεις που θα πραγματοποιήσουν.

Οι ερευνητικές καταγραφές και τα ερωτηματολόγια ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ.

Οι ερευνητικές καταγραφές 2 και 6 (2/6 και 6/2) απευθύνονται σε σχολικές μονάδες. Ως εκ τούτου πρέπει να συμπληρωθούν ή από τον/την Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/η ή από άλλον/η εκπαιδευτικό, μία φορά για κάθε σχολική μονάδα, ανεξάρτητα από τον άξονα που έχει επιλέξει κάθε σχολική μονάδα.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, συμπληρώνονται ανεξάρτητα από τους άξονες που έχουν επιλεγεί από τη σχολική μονάδα, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή μαζικότητα στη συλλογή δεδομένων.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν τη βάση για ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία, που θα γίνει κτήμα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με τη συμμετοχή μας στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και καταγραφές, θα δυναμώσουμε τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος, θα τεκμηριώσουμε τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό μας λόγο, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο.

Για τον πίνακα των ερωτηματολογίων πατήστε εδώ.

ΔΟΕ: Ενιαία κείμενα. Φάση Β3β και Β3γ.

Ο αγώνας για την υπεράσπιση του Δημόσιου σχολείου, ενάντια στην αξιολόγηση - εργαλείο, της εμπορευματοποίησης, κατηγοριοποίησης και διαφοροποίησης σχολείων – μαθητών – εκπαιδευτικών, συνεχίζεται.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στέλνει σήμερα στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία και στις αμέσως επόμενες ώρες στα Ειδικά Σχολεία), με βάση τη σχετική απόφασή του, τα νέα ενιαία κείμενα για τη Β3β και Β3γ φάση του συλλογικού προγραμματισμού, κάνοντας το επόμενο βήμα στη μάχη που δίνουμε ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τον σχεδιασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον οποίο μέσω της ενιαίας στάσης μας, προσπαθούμε να ακυρώσουμε στην πράξη, βρισκόμαστε στο επίπεδο Β3.

Στο Α επίπεδο είχαμε την Αποτίμηση της περσινής χρονιάς (ολοκληρώθηκε)

Στο Β επίπεδο έχουμε τον Συλλογικό Προγραμματισμό, ο οποίος έχει 3 διαφορετικές φάσεις:

Β1: ΣΤΟΧΟΙ – ΤΙΤΛΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ολοκληρώθηκε).

Β2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ολοκληρώθηκε).

Β3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικό επίπεδο από τη Δ.Ο.Ε., με την υποστήριξη και συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Β3β Υλοποίηση της Δράσης. (1 πεδίο)

Β3γ Αποτίμηση της Δράσης (11 πεδία)

Επισυνάπτουμε, σήμερα, τα κείμενα για τις Β3β και Β3γ φάσεις κατά άξονα. Η ανάρτησή τους γίνεται από τον συντονιστή της κάθε ομάδας, με τους προσωπικούς του κωδικούς myschool.

Τα νέα ενιαία κείμενα, τα οποία στέλνουμε στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. βρίσκονται στην ίδια αντίληψη που κινούμαστε μέχρι τώρα. Είναι κεντρικά κείμενα, αναιρούν τη διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, αποτελούν ενιαία συλλογική έκφραση για όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, καταγράφουν αιτήματα του κλάδου, καταγγέλλουν τις ευθύνες της εφαρμοζόμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Εντός των κειμένων υπάρχουν όλοι οι σύνδεσμοι για κάθε δράση που πραγματοποιήθηκε.

Τα κείμενα και οι δράσεις στόχο έχουν να:

α. ενώσουν όλους τους συλλόγους διδασκόντων, αναιρώντας έτσι τη δημιουργία επιλέξιμων /ανταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική μονάδα,

β. διατηρήσουν το κριτικό πνεύμα των εκπαιδευτικών, χωρίς εξωραϊσμό της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,

γ. ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, ακυρώνοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική

Η ενιαία στάση των σχολείων αφορά στη σχέση μας με τη διοίκηση και στην αντίστασή μας στην προσπάθεια επιβολής της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Καταθέτουμε τα κείμενα της Ομοσπονδίας χωρίς καμιά διαφοροποίηση, εξειδίκευση, συμπλήρωση.

Απέναντι στις αποτυχημένες προσπάθειες εκφοβισμού, τα απειλητικά έγραφα και τις έκνομες οδηγίες από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., απαντάμε με τη συλλογική και αποφασιστική μας στάση δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι ο κλάδος δεν θα υποχωρήσει μπροστά στη βία και την ποινικοποίηση των αγώνων, δεν θα αποδεχτεί την κατάργηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Ενωμένοι/ες υπηρετούμε το δημόσιο Σχολείο και τον παιδαγωγικό μας ρόλο.

Θα ακολουθήσουν, στις αρχές Ιουνίου, τα κείμενα της τελικής φάσης (Φάση Δ).

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Εκλογές στον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας.


«ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022»

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, αποφάσισε την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00μ.μ.στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.

Η εκλογική διαδικασία θα γίνει με τις σχολικές μονάδες σε πλήρη λειτουργία,διότι για πρώτη φορά δεν δίνεται άδεια απουσίας για πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας από το Υπουργείο Παιδείας με προφανή στόχο την απομαζικοποίηση, συρρίκνωση, απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Θα λειτουργήσουν έξι(6) εκλογικά τμήματα σε Χαλκίδα (3), Ψαχνά,Ερέτρια, Μαντούδι για την διευκόλυνση των συναδέλφων, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 7:30 το βράδυ.

Επίσης θα υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής των συναδέλφων με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Τετάρτη 1 Ιουνίου από 8:45π.μ. έως 12:45 το μεσημέρι.

Η ύπαρξη και ηλεκτρονικής κάλπης είναι υποχρεωτική με βάση τον νέο νόμο. Σε περίπτωση μη ύπαρξής της οι εκλογές έχουν σοβαρό θέμα ακυρότητας.

Όλες και όλοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής είτε δια ζώσης ψηφοφορίας είτε ηλεκτρονικής.

Όσοι δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον εκλογικό κατάλογο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να το δηλώσουν στέλνοντας στο email του συλλόγου sylchalk@gmail.com την άρνηση τους μέχρι την Τετάρτη 18/5/2022.

Η κατάθεση ψηφοδελτίων θα γίνει δεκτή έως την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 21:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας.

Με τη μαζική συμμετοχή μας απαντάμε στην Υπουργό Παιδείας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Κατασκηνώσεις για παιδιά εκπαιδευτικών – μελών της Δ.Ο.Ε.

Πρόσκληση συμμετοχής σε κατασκηνώσεις για παιδιά εκπαιδευτικών – μελών της Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο 2022.

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., για έκτη συνεχή χρονιά προχωρά στην υλοποίηση της απόφασης για φιλοξενία παιδιών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατασκηνώσεις και για την καλοκαιρινή περίοδο του 2022.

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας αποφάσισε να χρηματοδοτήσει και φέτος τη φιλοξενία 500 (πεντακοσίων) παιδιών ηλικίας έως 16 (δεκαέξι) ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα με το ποσό των 200 (διακοσίων) ευρώ ανά παιδί.

Αναλυτικά:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, που έχουν καταβάλλει στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., όπου ανήκουν, τη συνδρομή τους για το συνδικαλιστικό έτος 2021-2022.

2. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στην Π.Ε. την αίτηση την συμπληρώνει μόνο ο ένας. Εφόσον κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί πως και οι δύο γονείς έχουν υποβάλλει αίτηση, η μία αυτόματα θα διαγράφεται.

3. Οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από τη Δ.Ο.Ε. τις δύο (2) προηγούμενες θερινές περιόδους 2020 και 2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά θα μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης μόνο εάν και εφόσον μείνουν ελεύθερες θέσεις από την ικανοποίηση των αιτήσεων όσων υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά.

4. Η επιλογή της κατασκήνωσης και της κατασκηνωτικής περιόδου γίνεται από τους ίδιους τους γονείς.

5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (η φόρμα θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. σε ιδιαίτερο πεδίο με την ονομασία «Κατασκηνώσεις 2022») από την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Η αίτηση έχει γίνει δεκτή όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ».

Κάθε συνάδελφος που υποβάλλει αίτηση θα επισυνάπτει στην ηλεκτρονική του αίτηση, σκαναρισμένη (εάν υπάρχει δυσκολία στη μεταφόρτωση προτιμήστε αρχείο jpg ή jpeg), την ατομική βεβαίωση καταβολής της συνδρομής του για το συνδικαλιστικό έτος 2021-2022 από τον αντίστοιχο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε..

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή να γίνει μόνο μέσω σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή για να αποφευχθούν πιθανά τεχνικά προβλήματα.
Με κανένα άλλο τρόπο και σε καμία άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Οι γονείς των παιδιών πληρώνουν, στην κατασκήνωση, όλο το ποσό με την αποχώρηση των παιδιών τους. Κατόπιν, προσκομίζουν τα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Ε. για να τους δοθεί το ποσό που τους αναλογεί. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

α) Προσκομίζουν αυτοπροσώπως ή

β) Στέλνουν στη Δ.Ο.Ε. αποκλειστικά με courier (όχι συστημένα με ταχυδρομείο γιατί δεν μπορούν να παραληφθούν), με δική τους χρέωση, το εξοφλημένο νόμιμο πρωτότυπο παραστατικό πληρωμής για το ποσό των 200 ευρώ όπου θα αναγράφεται η φράση «μέλος της Δ.Ο.Ε.» δίπλα στο όνομά τους καθώς και φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους όπου εμφανίζεται το ΙΒΑΝ, όπου θα κατατεθεί από τη Δ.Ο.Ε. το ποσό. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του κάθε παιδιού.

Διευκρινίσεις:

· Η επιλογή των παιδιών, σε περίπτωση που ο αριθμός ξεπεράσει τα 500, θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει στο όνομα των γονέων (ένας από κάθε οικογένεια).

· Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αφορούν αδέλφια, κληρώνονται όλα.

· Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και τα ονόματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr).

· Όσοι από αυτούς που κληρώθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν, πλέον, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, θα πρέπει να το δηλώσουν άμεσα στο email της Δ.Ο.Ε., secretariat@doe.gr, ώστε να αντικατασταθούν από επιλαχόντες.

· Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις.

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

100 χρόνια ΔΟΕ.

 


100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΟΕ.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη ίδρυση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της (18 Μαΐου 1922) διοργανώνει εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 19:30 στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον σταθμού Μετρό «Κεραμεικός»).

Στην εκδήλωση όπου θα παραβρίσκονται και θα τιμηθούν ιστορικά μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και πρώην αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, νυν εκπρόσωποι των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και αιρετοί εκπρόσωποι από όλη τη χώρα, έχουν κληθεί, θα συμμετέχουν και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και εκπρόσωποι του γονεϊκού κινήματος.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της έρευνας για την Ιστορία της Δ.Ο.Ε. (1922-2022) από τον συντονιστή της έρευνας, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Σήφη Μπουζάκη.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος εκπαιδευτικού ρεπορτάζ της Ε.Ρ.Τ.,
Ελίνα Κολύβα.

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Ο αγώνας ενάντια στην επιχειρούμενη αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση, έως το τέλος της σχολικής χρονιάς

Από τη ΔΟΕ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Πλησιάζουμε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, μιας χρονιάς αγώνων για το Δημόσιο Σχολείο και τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών/τριών μας, μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον:

· ασφυκτικών πιέσεων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., με συνεχείς απειλές, εκφοβισμούς και παράτυπες οδηγίες,

· διαρκούς υγειονομικής ανασφάλειας, λόγω της θλιβερής διαχείρισης της πανδημίας,

· αυξημένου εργασιακού φόρτου, με απλήρωτες υπερωρίες και ανάθεση πολλαπλών, καθ’ υπέρβαση, καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς,

· εξοντωτικής ακρίβειας, με τους μισθούς μας καθηλωμένους,

· μεγάλης κούρασης και υπερέντασης για τους μαθητές, μετά από δυόμιση περίπου χρόνια πανδημίας, εγκλεισμού και τηλεκπαίδευσης…

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., με δικαστικές προσφυγές, αλλεπάλληλες απειλητικές εγκυκλίους, διαρκείς παρατάσεις ημερομηνιών στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και διώξεις, προσπάθησε να περιορίσει τον συντριπτικό αριθμό Σχολικών Μονάδων και Συλλόγων Διδασκόντων, που έδωσαν και δίνουν τη μάχη ακύρωσης της αξιολόγησης με τα ενιαία κείμενα και τις ενιαίες δράσεις της Δ.Ο.Ε. Το Υ.ΠΑΙ.Θ., όμως, απέτυχε στον αντιεκπαιδευτικό του σχεδιασμό.

Οι εκπαιδευτικοί επιμένουμε· συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε συλλογικά το δημόσιο Σχολείο, τους/τις μαθητές/τριές μας, την εργασία μας και την παιδαγωγική επιστήμη.

Εντείνουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες για να κλείσουμε τη σχολική χρονιά με την πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. ηττημένη.

Το επόμενο διάστημα η Δ.Ο.Ε. θα στείλει όλα τα απαραίτητα κείμενα που θα χρειαστούν έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, σχετικά με ό,τι ζητείται από τις πλατφόρμες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Έως το τέλος Μαΐου θα πρέπει να αναρτηθούν τα κείμενα της επόμενης φάσης, τα οποία θα σταλούν έγκαιρα από τη Δ.Ο.Ε. Τα ενιαία κείμενα αυτά, θα αναρτηθούν από τους/τις συντονιστές/στριες των ομάδων.

2. Εντός του Ιουνίου και έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων για να αποφασίσουν τα κείμενα της τελικής «αποτίμησης». Και τα κείμενα αυτά θα σταλούν από την Ομοσπονδία, έγκαιρα.

Ταυτόχρονα η Δ.Ο.Ε. θα αποστείλει προς τους/τις συναδέλφους και τις Σχολικές Μονάδες, ερευνητικά ερωτηματολόγια και ερευνητικές καταγραφές με στόχο:

· να τεκμηριωθούν συλλογικά τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος,

· να καταδειχθεί η κατάσταση απορρύθμισης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου εξαιτίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών,

· να αναδειχθεί ο προβληματισμός, οι σκέψεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της πράξης,

· να κατατεθεί στην κοινωνία και τη δημόσια συζήτηση ο επιστημονικός εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός λόγος.

«Ερευνούμε – Καταγράφουμε – Αποκαλύπτουμε. Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση/εμπορευματοποίηση».

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλες και όλους τους/τις συναδέλφους να καταθέσουν τη σκέψη και τον χρόνο τους, ώστε να αποτυπωθούν με τον μαζικότερο δυνατό τρόπο τα αιτήματα και οι απόψεις μας. Επίσης, καλούμε σε αντίστοιχη μαζική συμμετοχή στις καταγραφές από τις Σχολικές Μονάδες.

Τα ερωτηματολόγια, μαζί με τις Εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών των διαδικτυακών ημερίδων, αποτελούν μια συντεταγμένη προσπάθεια εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης, που τεκμηριώνει θέσεις και αιτήματα του κλάδου, εξοπλίζει το εκπαιδευτικό κίνημα, καταδεικνύει την εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Αυτονόητα, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. που θέλει να νομιμοποιήσει στην κοινή συνείδηση ότι οι ευθύνες για την εκπαιδευτική πραγματικότητα ανήκουν στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης του εκπαιδευτικού και του Σχολείου, αντιστρατεύεται τις δράσεις της Δ.Ο.Ε. στην προσπάθειά της να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και της πολιτικής που εφαρμόζει.

Ας σταματήσουμε ενιαία και αποφασιστικά την προπαγάνδα και την αντιδημοκρατική προσπάθειά της.

Στις διαδικτυακές εκδηλώσεις της Δ.Ο.Ε. έχουν συμμετάσχει 30 Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι από την Ελλάδα και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, έχουν συνεισφέρει στα στρογγυλά τραπέζια και στην οργάνωση των δράσεων, περισσότεροι/ες από 50 συνάδελφοι, έχουν τεθεί παραπάνω από 400 ερωτήματα, σχόλια και τοποθετήσεις, ενώ οι εκδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τις 52.000 παρακολουθήσεις. Αυτή ήταν η συντεταγμένη και συλλογική απάντησή μας στον αυταρχικό μονόλογο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο αγώνας μας είναι αγώνας κοινωνικής ισότητας, ανάδειξης των εκπαιδευτικών - κοινωνικών αναγκών, αγώνας παιδαγωγικής ελευθερίας.

Συνεχίζεται ενιαία, συλλογικά, αποφασιστικά.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Ελληνική PISA – Η παιδεία γίνεται ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο.

Αναδημοσίευση από το 20/20mag

Άρθρο της Μαρίας Κεφαλά

Προτεραιότητα στην ποσοτικοποίηση και στον κατακερματισμό της γνώσης. Κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, με οικονομική στήριξη για τα σχολεία που πετυχαίνουν τα "καλύτερα αποτελέσματα" και υποχρηματοδότηση για τα άλλα.

Στις 18 Μαΐου, 600 σχολεία, 6000 μαθητές της Στ΄ δημοτικού και 6000 της Γ΄ γυμνασίου γίνονται τα πειραματόζωα της κυβερνητικής πολιτικής.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του άρ. 104 του ν. 4823/3.8.2021 του νομοσχεδίου για την παιδεία, που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι.

Ακολουθώντας κατά γράμμα τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ, η Νίκη Κεραμέως προχωρά σε όλες τις εφαρμογές των διατάξεων που ψηφίστηκαν στο νομοσχέδιο με τον βαρύγδουπο τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και εφαρμόζει το άρθρο 104, με τίτλο «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος».

Τι είναι;

Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μία εκπαιδευτική έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα), υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην έρευνα, χωρών.

Τα αποτελέσματα συλλέγονται ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μαθητών, ενώ οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων κλειστού τύπου. Οι διαγωνιστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως. Φορέας υλοποίησης του PISA 2021 στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Τι αξιολογεί το PISA

Κύριος στόχος του Προγράμματος PISA είναι η αξιολόγηση του εύρους των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, βάσει των οποίων διαμορφώνεται, σε σημαντικό βαθμό, η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στις σύγχρονα δομημένες κοινωνίες.

Εκκινώντας, επομένως, από ένα κοινά καθορισμένο και διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο εργασίας, το πρόγραμμα PISA συλλέγει πληροφορίες για τις επιδόσεις των 15χρονων συμμετεχόντων μαθητών και, την ίδια στιγμή, ανιχνεύει όψεις και δυνατότητες της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση.

Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να αντλεί μέσω του προγράμματος αυτού χρήσιμα στοιχεία για το εκπαιδευτικό της σύστημα, κατορθώνει να κατανοεί τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού της σχεδιασμού και, εντέλει, ανατροφοδοτείται σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της έργου ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές εκπαίδευσης και αγωγής των άλλων συμμετεχουσών χωρών.

Καλέ, αυτό ακούγεται καλό! - Ούτε να το σκέφτεστε... και εξηγούμε γιατί:

Η θέσπιση της «ελληνικής PISA» δεν είναι ένας αθώος σχεδιασμός του ΥΠΑΙΘ.
«Μπορούμε να σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την πολιτική μας πετυχαίνοντας περισσότερα» μας λέει λίγο πριν την πρεμιέρα της ελληνικής PISA η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και το εννοεί.

Η πολιτική που σχεδιαζόμουν και θέλουν πετύχουν μέσω PISA είναι η εξής: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών, με σκοπό την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
Ανάπτυξη ενός δικτύου προνομιακών σχολείων, των πρότυπων και πειραματικών, με στόχο την πρόοδο μιας ολιγάριθμης μαθητικής ελίτ.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που, σε συνάρτηση με την Τράπεζα θεμάτων, με την οποία συνδέονται, ενθαρρύνει την αποστήθιση και τη ρηχή γνώση.
Προώθηση συγκεκριμένης αντίληψης για τη σχολική γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη σχολική επιτυχία, τους μαθητές.
Κατάρτιση αντί για εκπαίδευση. Έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργία φθηνού εργατικού δυναμικού.
Προγράμματα σπουδών «α λα καρτ», σύμφωνα με τις «ιδιαίτερες ανάγκες» των μαθητών τους, δηλαδή προγράμματα ανάπτυξης συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ποσοτικές μετρήσεις με όχημα τα «διαγνωστικά τεστ» είναι εκείνες που θα αποφανθούν για την «αποτελεσματικότητα» του εκπαιδευτικού συστήματος, τις «επιδόσεις των σχολείων» και θα διαμορφώσουν στη συνέχεια και τις παρεμβάσεις της Πολιτείας και τις "μεταρρυθμίσεις" που θα υιοθετηθούν.

Στις προσταγές του ΟΟΣΑ

Με τίτλο «Ευθυγραμμίζοντας τα εκπαιδευτικά επίπεδα με την αξιολόγηση των μαθητών» ο ΟΟΣΑ δίνει τα προστάγματα:

«...η σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών» επισημαίνει ότι «η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού καθώς και τα τυποποιημένα τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν μαζί, έτσι ώστε όχι μόνο να είναι αποτελεσματικές οι νέες πολιτικές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του πλαισίου αξιολόγησης, αλλά και να δημιουργούν συμπληρωματικότητες…».

Σε παλαιότερη σχετική ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ σημείωνε τα εξής:

«Με μια εκπαιδευτική λογική που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας στο πεδίο της οικονομίας, ο ΟΟΣΑ δημιουργεί ακατάπαυστα αξιολογικές ιεραρχίες εκπαιδευτικών συστημάτων, με μια σοβαροφανή και επιστημονικοφανή μεθοδολογία που νομιμοποιεί σε τελική ανάλυση ένα ανταγωνιστικό, αγοραίο και εξετασιοκεντρικό πρότυπο εκπαίδευσης την κατηγοριοποίηση και την ταξική διαφοροποίηση των σχολείων.

Το θεωρητικό μοτίβο είναι απλοϊκό, αλλά ηγεμονικό ταυτόχρονα: υιοθετήστε ότι "αποδίδει", αξιολογήστε σωστά τα σχολεία σας, μετρήστε με ακρίβεια, εξασκήσετε σωστά τους μαθητές σας στις "βασικές δεξιότητες" και θα βελτιωθεί συνολικά η εθνική απόδοσή σας, άρα και η ευημερία.

Αυτός είναι πολύ συνοπτικά, ο πλασματικός κόσμος της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: κριτήρια, δείκτες, εκθέσεις αξιολόγησης, μέτρηση, ανταγωνισμός και ασφαλώς επιχειρηματικότητα».

Ακυρώνουμε την υλοποίηση των εξετάσεων PISA.

Από τη ΔΟΕ.

H κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε εφαρμογή των άρθρων 104 και 108 του ν.4823/21 επιχειρεί, υποτίθεται, να διενεργήσει εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης 300 Δημοτικών και της Γ΄ τάξης 300 Γυμνασίων.

Την επόμενη σχολική χρονιά προβλέπεται η καθολική εφαρμογή των εξετάσεων σε όλα τα δημοτικά και γυμνάσια της χώρας οι οποίες αποτελούν μέρος του συνολικού αντιδραστικού σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή της αξιολόγησης μαθητών-εκπαιδευτικών-σχολικών μονάδων, με οδυνηρές συνέπειες για τη δημόσια εκπαίδευση, με περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών και ασφυκτικό έλεγχο των σχολικών πρακτικών και διδασκαλίας.

Η δίωρη εξέταση σε Γλώσσα και Μαθηματικά με ποσοτικούς δείκτες και κοινά θέματα για όλη τη χώρα μετατρέπουν τους/τις μαθητές/τριες σε πειραματόζωα ενός ολέθριου πειράματος που έχει ως στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων και τον μορφωτικό αποκλεισμό του μαθητικού πληθυσμού. Οι μαθητές/τριές μας οδηγούνται σε ένα αγώνα δρόμου ώστε να ανταπεξέλθουν σε «φασόν», πανελλήνιου τύπου εξετάσεις, που καλλιεργούν την κουλτούρα απόρριψης που θα τους συνοδεύει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επιδιώκουν να ενισχύσουν τον κοινωνικό ανταγωνισμό, τη λογική «όλοι εναντίον όλων», με τα αποτελέσματα να ιεραρχούν μαθητές και σχολεία, ανοίγοντας τον αντιδραστικό δρόμο για την γονεϊκή επιλογή σχολείων, μέσω της σύγκρισης!

Οι εξετάσεις PISA μόνο αθώες δεν είναι!

Αποτελούν εργαλεία του Ο.Ο.Σ.Α. και των αντιεκπαιδευτικών σχεδίων της Ε.Ε. για τη δημόσια εκπαίδευση. Επιχειρούν να αλλάξουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και να το μετατρέψουν σε ένα εξεταστικό κέντρο όπου θα κυριαρχεί η εμπορευματοποίηση του μορφωτικού αγαθού.

· Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η γνώση σε τυποποιημένη μετρήσιμη δεξιότητα, θυσιάζοντας οποιαδήποτε έννοια ολόπλευρης ανάπτυξης και ουσιαστικής καλλιέργειας των μαθητών/τριών. Να μη «νεκρώσει» η γνώση και η κριτική σκέψη πάνω στα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

· Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών μας.

Με βάση τα παραπάνω:

Κηρύσσουμε πανελλαδική 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο 3ωρο του πρωινού προγράμματος, στις 18 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, προκειμένου να ακυρώσουμε τις εξετάσεις κατηγοριοποίησης και αποκλεισμού.

Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε. της χώρας να προβούν σε κοινές ενημερώσεις – συζητήσεις με τις ενώσεις – συλλόγους γονέων και συλλόγους διδασκόντων, ώστε να απορρίψουν τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις προκειμένου να αποτραπεί η διάλυση του δημόσιου σχολείου.

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Διαδικτυακή ημερίδα 8/5/2022

 


Διαδικτυακή ημερίδα 7/5/2022

 


Διαδικτυακές ημερίδες της ΔΟΕ.

Συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση - εμπορευματοποίηση.
9η και 10η κεντρική δράση, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαΐου.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

στο πλαίσιο του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση που προωθείται από τους αντιδραστικούς νόμους της αξιολόγησης, 4692/20 και 4823/21, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συνεχίζει την υλοποίηση των προγραμματισμένων κεντρικών δράσεων που έχει αναγγείλει και έχουν ήδη αναρτηθεί μέσω των ενιαίων κειμένων.

Χιλιάδες Σύλλογοι Διδασκόντων και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τον αγώνα ενιαία και συντεταγμένα με τα κείμενα της Δ.Ο.Ε.

Το σύνολο των δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου που εμπλέκει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε σχολική μονάδα χωριστά, αποτελούν μια προσπάθεια εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης της Ομοσπονδίας, με στόχο να εξοπλίσει το εκπαιδευτικό κίνημα, να καταγγείλει την αντιεκπαιδευτική πολιτική, να τεκμηριώσει τις θέσεις και τα αιτήματα του κλάδου.

Η 9η κεντρική δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου, στις 7:30 μ.μ. και αφορά στον άξονα 2 (Ειδικά Σχολεία), με το περιεχόμενο που έχει ήδη αναρτηθεί στα σχέδια δράσης.

Η Εκδήλωση (Στρογγυλό τραπέζι) με τον τίτλο «Ειδικά Σχολεία - Προβλήματα και προοπτικές. Η εμπειρία των Ειδικών σχολείων για τον ρόλο και τη σημασία τους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα προβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/2RC-eUm8d5I

Εισηγητές θα είναι οι:

Δημήτρης Αναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Southern Illinois.
Κώστας Λολίτσας, δάσκαλος ειδικής αγωγής, πρόεδρος του Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε.
Στο στρογγυλό τραπέζι θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Η 10η κεντρική δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου, στις 7:30 μ.μ. και αφορά στον άξονα 8, με το περιεχόμενο που έχει ήδη αναρτηθεί στα σχέδια δράσης, με τίτλο «Μετεκπαίδευση – Επιμόρφωση: Από την ιστορική θεώρηση στη σημερινή πραγματικότητα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της πράξης» και θα προβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/0qNtt2B5stc

Εισηγητές θα είναι οι:

Σοφός Λοϊζος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Καρακατσάνη Δέσποινα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ιστορικός στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης - εξέλιξη εκπαιδευτικών θεσμών και θεωριών

Νικολοπούλου Παυλίνα, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δρας στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και των Παιδαγωγικών Ιδεών.

Κατά τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης θα τίθενται ερωτήματα ή σχόλια σε ειδική φόρμα, τα οποία θα ομαδοποιηθούν, θα τεθούν στους εισηγητές και θα απαντηθούν.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

η συμμετοχή όλων μας στις κεντρικές δράσεις είναι αναγκαία και σημαντική προκειμένου να κατοχυρώσουμε την απάντησή μας και να αναδείξουμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης, ενισχύοντας το μέτωπο της υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου.

Δεν υποχωρούμε, γιατί σεβόμαστε την εργασία μας, υπερασπίζουμε τους μαθητές μας, κατοχυρώνουμε τα δικαιώματά μας.