Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Καλό Καλοκαίρι!

 


Κ.Υ.Α. λειτουργίας Κ.Δ.ΑΠ. Ένα ακόμα χτύπημα στον θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου.

                 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την υπονόμευση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στην οποία προχωρά η κυβέρνηση με την Κ.Υ.Α. «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)». Η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. δημοσιεύθηκε, αιφνιδιαστικά, με ΦΕΚ 2332/2-6-2021 και με αυτήν η κυβέρνηση επιτρέπει στους Δήμους να λειτουργούν Κ.Δ.Α.Π. στους χώρους των δημόσιων σχολείων αμέσως «μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος» του σχολείου (από 13.15΄), παράλληλα, δηλαδή, με το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου. 

                Ο θεσμός του Ολοήμερου δημόσιου νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ως και η εφαρμογή του για όλους τους μαθητές, αποτελεί όραμα του κλάδου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο έχει υλοποιηθεί, μόνο, μερικώς μέχρι σήμερα και είχε ήδη υποστεί απαξίωση, με τον διαχωρισμό σε πρωινό, υποχρεωτικό (8:15 – 13:15) και απογευματινό, προαιρετικό (13:15 – 16:00) με παράλληλη κατάργηση του υπεύθυνου δασκάλου που επέφερε το Π.Δ. 79/2017.

                Η απόφαση της παράλληλης, με όρους ανταγωνισμού, λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. με τα ολοήμερα τμήματα των σχολείων, με προγράμματα  στα οποία εντάσσονται δραστηριότητες που αποτελούν διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου καθώς και η μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας, εντός, μάλιστα, του σχολικού χώρου, αποτελεί καίριο χτύπημα ενάντια στον θεσμό του Ολοήμερου σχολείου, με προφανείς στοχεύσεις.

Συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου με σταδιακή μεταφορά του περιεχομένου του στις δομές των Ο.Τ.Α. «από το παράθυρο» (αφού το Σύνταγμα απαγορεύει τη συνολική μεταφορά της εκπαίδευσης) με «δώρο» τη δυνατότητα πραγματοποίησης προσλήψεων από τους Ο.Τ.Α. ελαστικά εργαζομένου και απόλυτα εξαρτώμενου προσωπικού. Ιδανική ευκαιρία υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης Πισσαρίδη κάτω από τον μανδύα της εξυπηρέτησης των γονέων που εργάζονται σε εξαντλητικά ωράρια σε  συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.

Τρανό δείγμα της απόλυτης αδιαφορίας των κυβερνώντων για το παιδαγωγικό περιεχόμενο αλλά και για την προστασία των μαθητών, αποτελεί το γεγονός ότι η υλοποίηση της Κ.Υ.Α. θα «ανοίξει την πόρτα» της ανεξέλεγκτης παρουσίας προσώπων άσχετων με τη λειτουργία των σχολείων σε ώρες λειτουργίας τους, κάτι που πέρα από παράνομο αφού «αγνοεί» το άρθρο 18 του Π.Δ. 79/2017 που στην 3η του παράγραφο την απαγορεύει ενέχει, παράλληλα, προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια του μαθητικού δυναμικού.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την άμεση ανάκληση της Κ.Υ.Α. και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων με σεβασμό στις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, στην ασφάλειά τους και τη λειτουργία του Ολοήμερου σχολείου.

  

Κινητοποίηση για την άμεση πραγματοποίηση των 10.500 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών.

 


Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα 1 μ.μ. στο Υπουργείο Παιδείας

Η λήξη του σχολικού έτους 2020-2021, αν και χρονικά θα έπρεπε να σηματοδοτεί και τη δρομολόγηση και, στη συνέχεια, ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την πραγματοποίηση του διορισμού 10.500 μόνιμων εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες, σε καμία περίπτωση δεν προσομοιάζει σε μια τέτοια κατάσταση.

Την Τρίτη 22/6/2021 στη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η υπουργός παιδείας μετέθεσε τη συζήτηση για το πότε, σε ποιο αριθμό και με ποια κατανομή πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών…σε μια επόμενη συνάντηση για το ζήτημα αυτό, τη στιγμή που η έκδοση των οριστικών πινάκων Γενικής Αγωγής εκκρεμεί εδώ κι έναν ολόκληρο χρόνο. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εδώ και χρόνια αναδεικνύει (ακόμη και με αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) τις τραγικές, για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επιπτώσεις της μη πραγματοποίησης διορισμών μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Δημόσια Σχολεία και της εργασιακής ομηρείας και καταταλαιπώρησης χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αναπληρώνουν τον εαυτό τους μετακινούμενοι ανά την Ελλάδα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι περίπου 50.000 προσλήψεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη του διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Μετά τον διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή, ως πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση, η εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει την υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την πραγματοποίηση των 10.500 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, ως ελάχιστο, με βάση το μέγεθος των ήδη διαπιστωμένων αναγκών καθώς και το γεγονός του αυξημένου αριθμού συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά:

·         Την άμεση οριστικοποίηση  και κοινοποίηση των πινάκων των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓE/2019.

·         Την άμεση ανακοίνωση από την Υπουργό Παιδείας του  χρονοδιαγράμματος και της κατανομής των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών.

·          Την πραγματοποίηση του διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών για  το σύνολο των αναγκών της εκπαίδευσης.

·         Κατανομή του αριθμού των  διορισμών που θα πραγματοποιηθούν, με βάση ένα ενιαίο σαφές θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και κάλυψη των οργανικών θέσεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και με τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο, είναι σαφές, ότι το 70% των διορισμών θα πρέπει να αφορά την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

·         Τη δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν δυναμικά στην κινητοποίηση που πραγματοποιεί την Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα 1 μ.μ. στο Υπουργείο Παιδείας. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11 π.μ.- 2μ.μ.)

 

Από τη Δ.Ο.Ε.

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Επιμορφωτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων.

 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά και εφήβους για γονείς και εκπαιδευτικούς, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30-18:30. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργο Κορμάς, υπεύθυνος της Γραμμής Βοηθείας Help-Line.gr.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα: https://saferinternet4kids.gr/nea/webinar-help-line-23-6/ .

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση οικογένειας μαθήτριας του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς.

 


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας μετά την παράκληση του Δ/ντή και του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς απευθύνει έκκληση για οικονομική ενίσχυση σε οικογένεια μαθήτριας του Σχολείου, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας και επέμβασης που θα χρειαστεί να υποβληθεί άμεσα στο εξωτερικό.

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας καλεί τη ΔΟΕ, τους Συλλόγους της χώρας και τα μέλη του σε ένδειξη αλληλεγγύης να συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειας.

Παρακαλούμε τα χρήματα να καταβληθούν, μεμονωμένα είτε ανά σχολείο ή ανά Σύλλογο, στο λογαριασμό της οικογένειας.

ΤράπεζαΠειραιώς : GR9801717690006769117028571, AGALLIU ROVEN MUSTAF

O πρόεδρος                                                             Η γραμματέας

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Εύβοιας.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 16 Ιουνίου 2021

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις–αποφάσεις Ομοσπονδιών και Νομαρχιακών Τμημάτων, μετατρέπει τη Στάση Εργασίας της 16ης Ιουνίου σε 24ωρη απεργία την ίδια μέρα, για να μην ψηφιστεί το αντεργατικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του κ. Χατζηδάκη.

Ταυτόχρονα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στις 16 Ιουνίου 2021, ώρα 11:00πμ, στην

πλατεία Κλαυθμώνος.

 Η Ε.Γ του Νομαρχιακού Τμήματος Εύβοιας, συμμετέχει στο συλλαλητήριο την Τετάρτη 16  Ιουνίου 2021 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 11.00 π.μ . Για το λόγο αυτό την Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 09.00 π.μ θα αναχωρήσει λεωφορείο από το Βούρκο για την Αθήνα, εφόσον υπάρξει σημαντικός αριθμός συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Προέδρου του Ν.Τ  Άρη Αυξωνίδη ( τηλ. 6974125822)  Καλούμε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη μας, να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους την απεργιακή συγκέντρωση και το συλλαλητήριο.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δίνουμε το «παρών» στην απεργία της 16ης Ιουνίου και στο συλλαλητήριο για να βροντοφωνάξουμε:

 • Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία
 • Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις
 • Όχι στην κατάργηση του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας

ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Για την Ε.Γ

    Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γραμματέας

 

Αυξωνίδης  Άρης                                                                                  Παπαργυρίου Στάθης

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

 


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,


Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας από την αρχή συντάχτηκε με την απόφαση της ΔΟΕ που αφορούσε τις «εκλογές» των αιρετών καθώς και με την απόφαση για τη συγκρότηση του ΠΥΣΠΕ. Έστειλε επανειλημμένα ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο θέμα ενημερώνοντας τα μέλη του για τις θέσεις του κλάδου και τις αποφάσεις του.

Έδωσε αρκετό χρόνο στα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου και του Δ.Σ. του Συλλόγου και να παραιτηθούν. Κανένα όμως από τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ (τακτικά ή αναπληρωματικά) δεν παραιτήθηκε, αδιαφορώντας για τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου.

Ο θεσμός του αιρετού είναι ιστορικός και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι χρέος όλων μας να τον διαφυλάξουμε και να τον ενισχύσουμε.

Έτσι σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ για διαγραφή μελών, αλλά και με βάση το καταστατικό του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Κεφάλαιο Γ΄, Άρθρο 7 παράγραφο 2, το Δ.Σ. του Συλλόγου, ομόφωνα αποφασίζει τη διαγραφή των παρακάτω μελών του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σούλτος Λεωνίδας (Δ/ντής Δημ. Σχ. Δροσιάς)

2. Στεφανοπούλου Ευαγγελία (Δ/ντρια Δημ. Σχ. Καλοχωρίου –Παντειχίου)

3. Μάγκου-Καλυβίτου Ζαχαρούλα (Δ/ντρια 21ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας)

4. Μπούγας Άγγελος (Δ/ντής Δημ. Σχ. Φάρου)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λαμπρινόπουλος Αναστάσιος (Δ/ντής Δημ. Σχ. Αφρατίου)

2. Φρατζεσκίδου Αγγελική (Δ/ντρια 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας)

3. Ζιγκρικά Βικτωρία (εκπ/κός 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας)

4. Βαρλάμη Ειρήνη (εκπ/κός 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας)

Για το ΔΣ
O πρόεδρος                                Η γραμματέας

ΔΟΕ: Απεργία στις 16/6/2021.

16/6 ΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ!

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Απεργιακή Συγκέντρωση 12μμ στο Σύνταγμα


Χαιρετίζουμε όλους και όλες τους συναδέλφους που συμμετείχαν μαζικά στην πανεργατική απεργία 10/6/2021 ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί το 8ωρο και τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα και τη συλλογική δράση. Οι απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα έστειλαν μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας για τη συνέχεια του αγώνα, για να μη ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σαν σκλάβοι στον 21ο αιώνα.

Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα όμως τους συναδέλφους αναπληρωτές που απήργησαν μαζικά δείχνοντας ότι η νέα γενιά των συναδέλφων μας διεκδικεί μόνιμη δουλειά και ζωή με δικαιώματα!

Χαιρετίζουμε τους απεργούς συναδέλφους που συμμετείχαν στα τεράστια μαχητικά απεργιακά Συλλαλητήρια των Συνδικάτων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα και δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα!

Ήταν η μεγαλύτερη απεργιακή συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων! Ανάσα στον αγώνα για να ζήσουν οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους όπως αξίζει στον 21ο αιώνα, με μόνιμη εργασία, σταθερό ωράριο και λιγότερες ώρες δουλειάς με πλήρη δικαιώματα, και όχι όπως απαιτούν τα κέρδη της εργοδοσίας και του κεφαλαίου.

Το μήνυμα της απεργίας ήταν ξεκάθαρο:

Το νομοσχέδιο έκτρωμα δε διορθώνεται. Να αποσυρθεί, να μην ψηφιστεί! Ο «φρέσκος αέρας», η ελπίδα για τους εργαζόμενους βρίσκεται στον δικό τους αγώνα.
Όχι στα παζάρια για τα δήθεν «θετικά σημεία» του νομοσχεδίου και για τους «όρους» του Μεσαίωνα.

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία και τις συγκεντρώσεις δίνει τον τόνο της κλιμάκωσης των επόμενων ημερών πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά στο δρόμο του αγώνα για να δυναμώσουμε το απεργιακό ποτάμι!

Η κυβέρνηση φέρνει το ν/σχ – τερατούργημα στη Βουλή τη Δευτέρα 14/6 και προετοιμάζεται να το ψηφίσει τη Τετάρτη 16/6! Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε τη δύναμη να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων το τερατούργημά τους!

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ αποφασίζει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 16 Ιουνίου με απεργιακή συγκέντρωση στις 12μμ στο Σύνταγμα στην Αθήνα και σε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα καλεί την ΑΔΕΔΥ και όλες τις Ομοσπονδίες σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.


Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία

Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις

Όχι στην κατάργηση του Σ.ΕΠ.Ε.

Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας

ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Όλοι και όλες στον Αγώνα!Από τη Δ.Ο.Ε.

Ρομά και Ολοκαύτωμα.Άρθρο της Μένης Κανατσούλη (*)

Αναδημοσίευση από τον Αναγνώστη.

Αυτό που προσέχεις ευθύς εξ αρχής στο βιβλίο Από Μακριά είναι το εξώφυλλο. Με τα λαμπιόνια και τη ρόδα του Λούνα Παρκ και την καθιστή σκοτεινή κοριτσίστικη σιλουέτα σε πάει σε εποχές παλαιότερες, σε ένα φελλινικό ονειρικό σκηνικό, κάτι μεταξύ Amarcord και Νύκτες της Καμπίρια. Όμως αυτή η ομορφιά του εξωφύλλου υπάρχει για να επενδύει και να συμπληρώνει την τρυφερή και συνάμα σκληρή ιστορία της Αγγελικής Δαρλάση για μια μικρή Άλ(λ)η που το πεπρωμένο -που για μερικούς ήταν και είναι ανελέητο- την έβαλε στο περιθώριο. Η Άλη είναι ένα κορίτσι που στη μικρή πόλη που εμφανίζεται, όταν φτάνουν οι πλανόδιοι και το Λούνα Παρκ, χωρίς να το θέλει γίνεται αντικείμενο της προσοχής των συνομήλικών της παιδιών: είναι διαφορετική, ντύνεται αλλιώς, μοιάζει παράξενη. Έχει όλα τα στοιχεία ώστε από τη στιγμή που θα την προσέξουν να αρχίσουν να την «ενοχλούν», και να την κοροϊδεύουν, να την βρίζουν, να της πετάνε πέτρες. Να είναι πια το νέο τους παιχνίδι.

Κάποια στιγμή όμως θα την προσέξουν και αλλιώς: όταν η Άλη, καβάλα στο ξύλινο αλογάκι, με τη δική της φωνή θα πει το δικό της τραγούδι και θα κάνει τα λαμπιόνια του σκοτεινού Λούνα Παρκ να λάμψουν και τα αλογάκια να αρχίσουν να γυρίζουν. Το τραγούδι της Άλη με τις ξενικές λέξεις –που μόνο τότε θα αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε με τα «Romensa, Romale» την καταγωγή της- θα παρασέρνει κάθε βράδυ όλα τα παιδιά για να τραγουδούν μαζί της και να στριφογυρίζουν πάνω στο καρουσέλ. Η Άλη ξέχασε (;) τη σκληρότητά τους, τους χαμογέλασε, έγινε φίλη τους. Κι αυτό όμως για λίγο, μέχρι να εμφανιστούν οι ενήλικοι, οι γονείς των παιδιών, ανάστατοι, καθώς τα παιδιά τους τις νύχτες δεν βρίσκονταν στα κρεβάτια τους. Όλοι μαζί μαζεύονται στο Λούνα Παρκ και βλέπουν το θέαμα: από τη μια, τα δικά τους χαρούμενα, ονειροπόλα παιδιά και από την άλλη η αιτία, η «φταίχτρα», η μάγισσα Άλη, η διαφορετική. Και αν τα παιδιά μπόρεσαν και έριξαν τα δικά τους τείχη και την αγάπησαν, για τους μεγάλους που είχαν πολύ πιο στέρεες και αμετακίνητες τις προκαταλήψεις τους δεν ήταν το ίδιο. Για τη μικρή Ρομά είχαν μόνο μίσος, ρατσισμό, διωγμό. Κι όταν τα παιδιά θα της ζητήσουν να φύγει για να σωθεί, η απάντησή της είναι η απάντηση μιας ενήλικης: «Κουράστηκα να τρέχω μακριά να σωθώ». Την άλλη μέρα, τα παιδιά ξυπνώντας από τη μαγεία της νύχτας θα διαπιστώσουν ότι το κορίτσι και το Λούνα Παρκ έχουν φύγει. Μαζί τους έφυγαν και η μαγεία και η ελευθερία.

Το κείμενο κινείται μεταξύ παραμυθιού και πραγματικότητας, παράλληλα όμως μας παρασέρνει να παρακολουθήσουμε μια ιστορία ρατσισμού, ενός αρχαίου ρατσισμού που βάζει στο στόχαστρο μια άλλη κατατρεγμένη φυλή της ανθρωπότητας, τους Τσιγγάνους, που ίσως μόνο για να καθησυχάζουν οι Γκατζέ τις τύψεις τους τούς αποκαλούν «ευτυχισμένους». Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα δισέλιδο με τον τίτλο «Λίγα λόγια για τα ‘μυστικά’ της Άλης» που μας τοποθετεί το πλαίσιο της ιστορίας και με πινελιές από το σχετικά πρόσφατο ιστορικό παρελθόν μας μιλά γι’ αυτή την άγνωστη στους περισσότερους μοίρα των Ρομά, με αποκορύφωμα το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το διωγμό που υπέστησαν από τους Ναζί. Άλλωστε και το πεντάκτινο αστέρι στο οπισθόφυλλο του βιβλίου –αν και χρωματιστό και φωτισμένο- ίσως υπάρχει ως παραφθορά του κίτρινου αστεριού που έπρεπε να φορούν οι Εβραίοι επί Ναζισμού ή μπορεί απλώς να είναι ένα αστέρι-οδηγός σε μια ονειρεμένη νύχτα.

Το βιβλίο έρχεται να προστεθεί σε μια μικρή παρακαταθήκη αναφορικά με το Ολοκαύτωμα των Ρομά: στην ελληνική παιδική λογοτεχνία, το βιβλίο που πρώτο κυκλοφόρησε με ραχοκοκαλιά τους διωγμούς των Τσιγγάνων και κατάληξη αυτά που συνέβησαν στα χρόνια της Ναζιστικής Γερμανίας είναι του Φίλιππου Μανδηλαρά Ο μεγάλος ίσκιος και οι Τσιγγάνοι (Πατάκης, 1999) και ειδικά στην προτελευταία ιστορία «Η Ρόζα και το μολυντήρι». Στη φτωχή σχετική βιβλιογραφία, να προσθέσω και το όνομα της Τσιγγάνας συγγραφέως Katarina Taikon[i] (από τη Σουηδία, 1932-1995) που έγραψε βιβλία για παιδιά και ένα εξ αυτών αφορά την παιδική της ηλικία (δεν έχει μεταφραστεί) και τις δικές της «αναμνήσεις ρατσισμού». Το 1988 κυκλοφόρησε η αμερικανοπολωνικής παραγωγής ταινία And the Violins Stopped Playing του Alexander Ramati[ii], με πρωταγωνιστή στο ρόλο του Τσιγγάνου βιολιτζή που οδηγείται στο Νταχάου τον Χορστ Μπούχολτς. Για το Porajmos, δηλ. το Ολοκαύτωμα των Ρομά[iii], δεν γνωρίζω να έχει γυριστεί άλλη ταινία. Άλλωστε το διεθνές κοινό προτιμά να έχει μια πιο εξωτική εικόνα για τους Τσιγγάνους, καθησυχάζοντας έτσι τις ενοχές του για τον μακρόχρονο ρατσισμό, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού προβάλλονται ταινίες με τον γλαφυρό (ελληνικό) τίτλο Υπάρχουν ακόμη ευτυχισμένοι Τσιγγάνοι -το περίφημο Gadjo Dilo (1997)[iv] του Tony Gatlif- ή τον ουδέτερο Ο καιρός των τσιγγάνων (1988)[v] του Εμίλ Κουστουρίτσα.

Η Δαρλάση αυτό κάνει με το Από Μακριά. Ενώ κρατάει κάτι από το ελεύθερο πνεύμα και την ξεγνοιασιά που θέλουμε να πιστεύουμε ότι διακατέχουν τη ζωή των Τσιγγάνων, μας μεταφέρει μια σκληρή ιστορία βίας και μάλιστα προς ένα παιδί. Η βία είναι λεκτική, ψυχολογική και σωματική. Η Άλη ζει σε μια παλιότερη εποχή, όμως η ιστορία της είναι διαχρονική: είναι η ιστορία ενός παιδιού που χωρίς να φταίει σε τίποτε «αντικειμενοποιείται», διασύρεται, όμως η κουλτούρα της φυλής της με το τραγούδι της τής ξαναδίνει πρόσωπο, γίνεται φίλη των παιδιών που προηγουμένως την περιγελούσαν. Η ιστορία κατασκευάζεται με υλικά λογοτεχνικά, με νύξεις, χωρίς διδακτικούς παροξυσμούς και η αφήγηση έχει μια ατόφια ομορφιά μαγείας αλλά και αυθεντικότητας.

Η εικονογράφηση από τον Βασίλη Κουτσογιάννη «έδεσε» με τον καλύτερο τρόπο με το κείμενο. Αν και σχεδόν όλες οι σελίδες είναι σε φόντο μαύρο ώστε να αναρωτιέσαι μήπως χάνονται τα όρια μεταξύ παιδικού βιβλίου και βιβλίου για ενηλίκους -και χάνονται-, όμως στήνεται έτσι σιγά και σταθερά το σκηνικό της νύχτας. Γιατί είναι μια ιστορία νυχτερινή όπου δεν συμβαίνουν μόνο το κακό και οι εφιάλτες, αλλά συμβαίνουν και τα μαγικά και τα θαύματα. Στις από σκληρό χαρτόνι σελίδες, που γυαλίζουν μάλιστα, χωράνε να αραδιαστούν οι νυχτερινοί στολισμοί, τα λαμπιόνια, τα μπιχλιμπίδια, οι φωτισμένες γιρλάντες. Αλλά και τα φωτάκια πάνω στη σκοτεινή σιλουέτα της Άλης που μοιάζουν να είναι αστέρια του ουρανού και παρακάτω ως σιρίτια, λαμπερή μπορντούρα στη φούστα της. Και το σκοτεινό τοπίο αρχίζει να λαμπυρίζει ολοένα και περισσότερο και να κινείται και να στροβιλιζόμαστε και μεις μαζί με τα σαν από ασήμι αλογάκια του καρουσέλ. Μόνο που κάποια στιγμή στη φαντασία της νύχτας θα εισχωρήσει και το Κακό και μαζί με τις φιγούρες των ενηλίκων που υπάρχουν ως λεζάντα στην εικόνα θα σηκωθούν τεράστιες τρομακτικές μορφές με τον αγκυλωτό σταυρό στο μανίκι. Την επόμενη μέρα που η Άλη δεν θα είναι πια εκεί, το χρώμα της σελίδας θα ανοίξει και οι χιονονιφάδες προμηνύουν τον χειμώνα που, σύμφωνα με την ευχή ενός παιδιού, η Άλη, την άνοιξη, δεν μπορεί, θα ξανάρθει. Με το τελευταίο δισέλιδο εικονίζεται η πόλη στο χρώμα της ξηρασίας -αλλά και η πάροδος του χρόνου γι’ αυτόν τον τόπο στον οποίο η διωγμένη Ρομά δεν επέστρεψε. Όμως αφήνεται μια ελπίδα να αιωρείται ότι η όποια (κάποια) Άλη θα φανεί να έρχεται από μακριά… Και δεν θα διωχθεί[vi].


[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/And_the_Violins_Stopped_Playing (ελληνικός τίτλος: Και τα βιολιά σταμάτησαν να παίζουν)


[iv] Tony Gatlif — Wikipédia (wikipedia.org) (ελληνικός τίτλος: Υπάρχουν ακόμη ευτυχισμένοι Τσιγγάνοι)


[vi] Αν επανέρχονται στα βιβλία για παιδιά οι ιστορίες για το Ολοκαύτωμα ή τις διάφορες μορφές ρατσισμού είναι για να μην ξανασυμβούν. Το λέει εύστοχα η Οντέρ Βαρών-Βασάρ («Άουσβιτς: Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης». Στο: Άουσβιτς. Το γεγονός και η μνήμη του. Επιμέλεια Β. Γεωργιάδου – Ά. Ρήγος. Καστανιώτης 2007) ότι το σημαντικό είναι να έχει κανείς μια γόνιμη ευαισθητοποίηση σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας και ο Primo Levi (Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν. Μετάφραση Χ. Σαρλικιώτη. Άγρα 2006): «ό,τι έγινε δυνατό να διαπραχθεί στο παρελθόν μπορεί να επιχειρηθεί ξανά στο μέλλον, μπορεί να εμπλέξει εμάς τους ίδιους ή τα παιδιά μας».

(*) Η Μένη Κανατσούλης είναι καθηγητρια ΑΠΘ και συγγραφέας.

Διαβάστε και την παρουσίαση του βιβλίου από το ELNIPLEX.

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

ΔΟΕ: Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της 10/6.

 Κάλεσμα συμμετοχής στην 24ωρη Γενική Απεργία στις 10 Ιουνίου 2021

 Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 10 Ιουνίου ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά στην απεργία και στην συγκέντρωση που πραγματοποιείται στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00πμ.

 Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι ο υπουργός εργασίας προωθούν προς ψήφιση ένα αντεργατικό νομοσχέδιο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Σ.Ε.Β. και της εργοδοσίας, που σαρώνει θεμελιώδη δικαιώματα και ιστορικές κατακτήσεις  των εργαζομένων, προβλέποντας, μεταξύ άλλων:

·       

 • την κατάργηση της πλέον εμβληματικής, ιστορικά, κατάκτησης των εργαζομένων, αυτής του 8ώρου αλλά και την επιβολή της εβδομάδας των 50 ωρών εργασίας, με επιπλέον 2 ώρες εργασίας, καθημερινά. Η κυβέρνηση ξεπερνώντας τον χειρότερο εαυτό της φτάνει να οδηγεί τους εργαζόμενους στο να προτείνουν οι ίδιοι την επιπλέον απασχόλησή τους, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή
 •  την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας σε 31 κλάδους κι επιχειρήσεις
 •   τη μείωση της αμοιβής των υπερωριών (αν και όταν αυτές πληρώνονται)
 •  την απελευθέρωση των απολύσεων εργαζομένων με ταυτόχρονη, περαιτέρω, μείωση των θέσεων εργασίας εξαιτίας των αυξημένων υπερωριών και του 10ώρου
 •   την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
 •   την απόλυτη υπονόμευση του δικαιώματος στην απεργία, «ενισχύοντας» το 50%+1 για κήρυξη απεργίας, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, καταργώντας, ουσιαστικά, τις γνήσιες συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και τον δημοκρατικό διάλογο
 •  την, επί της ουσίας, απαγόρευση της απεργίας στο δημόσιο, αφού, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνεται και το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 33,3%
 •  τη διάλυση του ΣΕΠΕ με την απομάκρυνσή του από την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και τη μετατροπή του σε «δήθεν» ανεξάρτητη αρχή

 Συνάδελφοι,

                η κυβέρνηση, με το εκτρωματικό αυτό νομοσχέδιο, επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αποτελεί ευθύνη και χρέος μας να αντιδράσουμε μαζικά και δυναμικά αποτρέποντας την ψήφισή του.

                Συμμετέχουμε όλοι στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης 10 Ιουνίου που  αποφάσισαν η ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ και δεκάδες άλλα σωματεία του ιδιωτικού Τομέα καθώς και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλες τις πόλεις της χώρας και στην Αθήνα στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00πμ.

 Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία

Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις

Όχι στην κατάργηση του Σ.ΕΠ.Ε.

Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας

 ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

 

Εκδήλωση της ΕΛΜΕ Εύβοιας. 

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

Απεργία 10/6/2021.

 


Για την απεργία της 10/6 από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας.

 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ


Το αντιλαϊκό και αντεργατικό νομοσχέδιο δεν θα περάσει

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι ο υπουργός εργασίας έδωσαν στη δημοσιότητα το αντεργατικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που καταργεί και σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων των εργαζομένων. Αυτές τις μέρες ψηφίζεται στη Βουλή.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές αντεργατικές διατάξεις του νομοσχεδίου:

· Κατάργηση του οκταώρου και επιβολή 10ωρης εργασίας και εβδομάδας 50 ωρών εργασίας, (μέσω ατομικών συμβάσεων). Οι επιπλέον ώρες δεν θα αμείβονται αλλά θα μετατρέπονται σε χρωστούμενα ρεπό, ή μειωμένες ώρες. Ταυτόχρονα η πολυδιαφημιζόμενη κάρτα εργασίας θα ξεκλειδώνει τις ευέλικτες μορφές εργασίας.

· Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκιδεύει ακόμη περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία. Πέρα από το γνωστό 50%+1, που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018, για την απεργία, προβλέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, καταργώντας έτσι το δικαίωμα στον ζωντανό διάλογο, στην αντιπαράθεση των θέσεων και απόψεων, στη ζύμωση και τελικά στη σύνθεση. Πρόκειται ουσιαστικά, για την κατάργηση του δημοκρατικού διαλόγου στα συνδικάτα.

· Καταργούν τον εμβληματικότερο και φιλεργατικότερο νόμο στη χώρα μας για τα εργασιακά, τον Ν. 1264/82. Στο Δημόσιο, ουσιαστικά, απαγορεύουν την απεργία, αφού για πρώτη φορά, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνουν και το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 33,3%!!!

· Το καθεστώς αργίας της Κυριακής δέχεται ένα ακόμα σκληρό χτύπημα, καθώς προστίθενται πολλοί νέοι και κρίσιμοι κλάδοι.

· Κατάργηση του ΣΕΠΕ και μετατροπή του σε Ανεξάρτητη Αρχή, αφήνοντας ασύδοτη την εργοδοσία.

· Ουσιαστική κατάργηση της δυνατότητας νομικής διεκδίκησης της επαναπρόσληψης με την καταβολή επιπλέον αποζημίωσης, δίνοντας στο κεφάλαιο πλήρη ασυλία για τις απολύσεις.

· Υπονόμευση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με την ενίσχυση των επιχειρησιακών και την προώθηση των ατομικών

· Αύξηση των υπερωριών σε ετήσια βάση σε 150 ώρες με ταυτόχρονη μείωση της αξίας τους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το αντεργατικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ και της εργοδοσίας.

Ουσιαστικά, νομιμοποιεί τη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα εδώ και χρόνια με τα 10ωρα, τα 14ωρα και τα 4ώρα ωράρια εργασίας, με μοναδικό στόχο τα επιπλέον κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Το αίτημα των εργατών στο Σικάγο για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο είναι και πάλι επίκαιρο.

Τα μέτρα αυτά, προφανώς, και δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επεκταθούν και στο Δημόσιο, όπως έγινε και το 2010 με την αύξηση του ωραρίου από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40!!! Ειδικά τα μέτρα που αναφέρονται στη λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμα στην απεργία, στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, αφορούν και στο Δημόσιο.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα του Νομού μας έδωσαν μια πρώτη ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση με τη μαζική απεργιακή κινητοποίησή τους στις 6 του Μάη στην Πλατεία Αγοράς .

Ήδη το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η ΓΕ.Σ.Ε.Ε αποφάσισαν την προκήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τις 10 του Ιούνη και σειρά πολύμορφων δράσεων (συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, ενημερώσεις).

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας καλεί τα μέλη του στον απεργιακό αγώνα της Πέμπτης. Όλοι μαζί στην Πλατεία Αγοράς μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να απαιτήσουμε την απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου.

Όλοι μαζί την Πέμπτη 10 Ιουνίου και ώρα 10:00 το πρωί στην Πλατεία Αγοράς .

Χρειάζεται γενικευμένος και συντονισμένος αγώνας όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο.

Οι αγώνες μας δε θα σταματήσουν αν δεν καταργηθεί, ακόμα κι αν ψηφιστεί.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δίνουμε το «παρών» στους αγώνες που έρχονται για να βροντοφωνάξουμε:

· Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία

· Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις

· Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας

Ο πρόεδρος                                                                                 Η Γραμματέας

ΝΟΜΑΡΧ.ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 10/6 ΣΤΙΣ 10.00πμ.

 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΟΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

Mail : nomarxadedyeyv@gmail.com                           Χαλκίδα 07/06/2021

                                                  

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24ωρη απεργία 10 Ιουνίου 2021

Συναδέλφισσες, -οι,

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι ο υπουργός εργασίας έδωσαν στη δημοσιότητα το αντεργατικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που καταργεί και σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις  αιώνων των εργαζομένων.

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 1. Την κατάργηση του 8ώρου και την επιβολή εβδομάδας 50 ωρών εργασίας, μέσω των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη αντιμεταρρύθμιση του νομοσχεδίου, που καταργεί την εμβληματικότερη κατάκτηση των εργαζομένων, 135 χρόνια από την απεργία στο Σικάγο και 101 χρόνια μετά την καθιέρωση του 8ώρου στη χώρα μας. Οι επιπλέον 2 ώρες εργασίας, καθημερινά, είναι χωρίς αμοιβή και χωρίς προηγούμενη συλλογική σύμβαση. Θα «επιστραφούν» στον εργαζόμενο, όταν η επιχείρηση το αποφασίσει, με μειωμένο ωράριο ή ρεπό ή μέρες άδειας. Ο εργαζόμενος, δηλαδή, σε μία εποχή αυξημένης ανεργίας και εκβιαστικών διλημμάτων, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας του, καλείται να… προτείνει ο ίδιος στον εργοδότη του την επιπλέον απασχόλησή του, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή. Να συναινέσει, δηλαδή, «εθελοντικά» στην αποστέρηση και του ελάχιστου χρόνου που του έχει απομείνει για ξεκούραση, μόρφωση και οικογενειακές υποχρεώσεις.
  Να μεταβληθεί σε ζωντανό εξάρτημα της επιχείρησης.
 2. Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκιδεύει ακόμη περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία. Πέρα από το γνωστό 50%+1, που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018, για την απεργία, προβλέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, καταργώντας έτσι το δικαίωμα στον ζωντανό διάλογο, στην αντιπαράθεση των θέσεων και απόψεων, στη ζύμωση και τελικά στη σύνθεση. Πρόκειται ουσιαστικά, για την κατάργηση του δημοκρατικού διαλόγου στα συνδικάτα.

Ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία τους δεν έχουν όρια, αφού από τη μια ζητούν το 50%+1 για την απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων για απεργία κι από την άλλη νομιμοποιούν τα αποτελέσματα των ψευδοεκλογών στην εκπαίδευση, που είχαν συμμετοχή 5 – 8%!!!

 1. Καταργούν τον εμβληματικότερο και φιλεργατικότερο νόμο στη χώρα μας για τα εργασιακά, τον Ν. 1264/82. Στο Δημόσιο, ουσιαστικά, απαγορεύουν την απεργία, αφού για πρώτη φορά, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνουν και το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 33,3%!!!

Ταυτόχρονα, παραπέμπουν στον Ο.ΜΕ.Δ. τις απεργίες και μέχρι ο μεσολαβητής να αποφασίσει, η απεργία αναστέλλεται!!!

Οι ρυθμίσεις αυτές, μαζί με την κατάργηση του άρθρου 15 για τις Επιτροπές Προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών και εργαζομένων από τις απολύσεις, απομειώνουν ακόμη περισσότερο τα εργασιακά μας δικαιώματα. Σε ένα ήδη απονευρωμένο συνταγματικό δικαίωμα, αυτό της απεργίας, όπου το 90% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές, προστίθενται κι άλλα εμπόδια, που στόχο έχουν την περαιτέρω φαλκίδευσή του, αν όχι την κατάργησή του.

 1. Καταργούν την Κυριακάτικη αργία σε 31 κλάδους κι επιχειρήσεις, μειώνουν την αμοιβή των υπερωριών (αν και όταν αυτές πληρώνονται) και απελευθερώνουν τις απολύσεις εργαζομένων, αφού ο εργοδότης δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο, αν δικαιωθεί στο δικαστήριο. Η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας ωφελεί μόνο τους εργοδότες κι αποστερεί τη μόνη μέρα ξεκούρασης από τους εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, καμιά νομική υποχρέωση δεν έχουν οι εργοδότες για αύξηση των θέσεων εργασίας, οι οποίες θα μειωθούν ακόμη περισσότερο εξαιτίας των αυξημένων υπερωριών και του 10ώρου.

Μια επιχείρηση με 100 εργαζόμενους και με 10ωρη εργασία την ημέρα
(100 x 10 = 1.000 ώρες) έχει όφελος 25 ημερομίσθια, σε σχέση με την 8ωρη εργασία (100 x 8 = 800) 1.000 – 800 = 200, 200 : 8 = 25!!!

 1. Διαλύουν ουσιαστικά το ΣΕΠΕ απομακρύνοντάς το από την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας με τη μετατροπή του σε «δήθεν» ανεξάρτητη αρχή, απεκδυόμενοι την πολιτική ευθύνη για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το αντεργατικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ και της εργοδοσίας.

Ουσιαστικά, νομιμοποιεί τη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα εδώ και χρόνια με τα 10ωρα, τα 14ωρα και τα 4ώρα ωράρια εργασίας, με μοναδικό στόχο τα επιπλέον κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Τριάντα χρόνια μετά την πρωτοφανή έκρηξη της τεχνολογίας, που αντικατέστησε χιλιάδες  εργατικά χέρια, αντί να έχουμε μείωση των ωρών εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, έχουμε και αύξηση των ωρών εργασίας και μειώσεις στους μισθούς. Το αίτημα των εργατών στο Σικάγο για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο είναι και πάλι επίκαιρο.

Τα μέτρα αυτά, προφανώς, και θα δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επεκταθούν και στο Δημόσιο, όπως έγινε και το 2010 με την αύξηση του ωραρίου από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40!!! Ειδικά τα μέτρα που αναφέρονται στη λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμα στην απεργία, στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, αφορούν και στο Δημόσιο.

Μπροστά σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο – λαιμητόμο για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας έχουμε την υποχρέωση να αντιδράσουμε έτσι ώστε να μην κατατεθεί στη Βουλή, να μην ψηφιστεί κι αν ακόμη ψηφιστεί, να ανατραπεί.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έδωσαν μια πρώτη ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση με τη μαζική απεργιακή κινητοποίησή τους στις 6 του Μάη.

 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Ε.Γ του Νομαρχιακού Τμήματος Εύβοιας αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Εργατοϋπαλληλικού Κέτρου Εύβοιας (Ε.Κ.Ε), συμμετέχοντας στην  Απεργιακή Συγκέντρωση την Πέμπτη 10 Μάη 2021 στην Πλατεία Αγοράς και ώρα 10.00 π.μ . Καλούμε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη μας, να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους την απεργιακή συγκέντρωση και το συλλαλητήριο.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δίνουμε το «παρών» στην απεργία της 10ης Ιουνίου και στο συλλαλητήριο για να βροντοφωνάξουμε:

 • Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία
 • Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις
 • Όχι στην κατάργηση του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας

ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

  

Για την Ε.Γ

    Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας

 Αυξωνίδης  Άρης                                          Παπαργυρίου Στάθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ.

 


24ωρη Γενική Απεργία

10 Ιουνίου 2021

Το αντιλαϊκό κι αντεργατικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

 

Συναδέλφισσες, -οι,

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι ο υπουργός εργασίας έδωσαν στη δημοσιότητα το αντεργατικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που καταργεί και σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις  αιώνων των εργαζομένων. Τις επόμενες μέρες θα το καταθέσουν στη Βουλή για ψήφιση.

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπει, μεταξύ άλλων:

1.     Την κατάργηση του 8ώρου και την επιβολή εβδομάδας 50 ωρών εργασίας, μέσω των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη αντιμεταρρύθμιση του νομοσχεδίου, που καταργεί την εμβληματικότερη κατάκτηση των εργαζομένων, 135 χρόνια από την απεργία στο Σικάγο και 101 χρόνια μετά την καθιέρωση του 8ώρου στη χώρα μας. Οι επιπλέον 2 ώρες εργασίας, καθημερινά, είναι χωρίς αμοιβή και χωρίς προηγούμενη συλλογική σύμβαση. Θα «επιστραφούν» στον εργαζόμενο, όταν η επιχείρηση το αποφασίσει, με μειωμένο ωράριο ή ρεπό ή μέρες άδειας. Ο εργαζόμενος, δηλαδή, σε μία εποχή αυξημένης ανεργίας και εκβιαστικών διλημμάτων, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας του, καλείται να… προτείνει ο ίδιος στον εργοδότη του την επιπλέον απασχόλησή του, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή. Να συναινέσει, δηλαδή, «εθελοντικά» στην αποστέρηση και του ελάχιστου χρόνου που του έχει απομείνει για ξεκούραση, μόρφωση και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Να μεταβληθεί σε ζωντανό εξάρτημα της επιχείρησης.

2.     Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκιδεύει ακόμη περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία. Πέρα από το γνωστό 50%+1, που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018, για την απεργία, προβλέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, καταργώντας έτσι το δικαίωμα στον ζωντανό διάλογο, στην αντιπαράθεση των θέσεων και απόψεων, στη ζύμωση και τελικά στη σύνθεση. Πρόκειται ουσιαστικά, για την κατάργηση του δημοκρατικού διαλόγου στα συνδικάτα.

Ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία τους δεν έχουν όρια, αφού από τη μια ζητούν το 50%+1 για την απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων για απεργία κι από την άλλη νομιμοποιούν τα αποτελέσματα των ψευδοεκλογών στην εκπαίδευση, που είχαν συμμετοχή 5 – 8%!!!

3.     Καταργούν τον εμβληματικότερο και φιλεργατικότερο νόμο στη χώρα μας για τα εργασιακά, τον Ν. 1264/82. Στο Δημόσιο, ουσιαστικά, απαγορεύουν την απεργία, αφού για πρώτη φορά, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνουν και το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 33,3%!!!

Ταυτόχρονα, παραπέμπουν στον Ο.ΜΕ.Δ. τις απεργίες και μέχρι ο μεσολαβητής να αποφασίσει, η απεργία αναστέλλεται!!!

Οι ρυθμίσεις αυτές, μαζί με την κατάργηση του άρθρου 15 για τις Επιτροπές Προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών και εργαζομένων από τις απολύσεις, απομειώνουν ακόμη περισσότερο τα εργασιακά μας δικαιώματα. Σε ένα ήδη απονευρωμένο συνταγματικό δικαίωμα, αυτό της απεργίας, όπου το 90% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές, προστίθενται κι άλλα εμπόδια, που στόχο έχουν την περαιτέρω φαλκίδευσή του, αν όχι την κατάργησή του.

4.     Καταργούν την Κυριακάτικη αργία σε 31 κλάδους κι επιχειρήσεις, μειώνουν την αμοιβή των υπερωριών (αν και όταν αυτές πληρώνονται) και απελευθερώνουν τις απολύσεις εργαζομένων, αφού ο εργοδότης δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο, αν δικαιωθεί στο δικαστήριο. Η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας ωφελεί μόνο τους εργοδότες κι αποστερεί τη μόνη μέρα ξεκούρασης από τους εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, καμιά νομική υποχρέωση δεν έχουν οι εργοδότες για αύξηση των θέσεων εργασίας, οι οποίες θα μειωθούν ακόμη περισσότερο εξαιτίας των αυξημένων υπερωριών και του 10ώρου.

Μια επιχείρηση με 100 εργαζόμενους και με 10ωρη εργασία την ημέρα
(100 x 10 = 1.000 ώρες) έχει όφελος 25 ημερομίσθια, σε σχέση με την 8ωρη εργασία (100 x 8 = 800) 1.000 – 800 = 200, 200 : 8 = 25!!!

5.     Διαλύουν ουσιαστικά το ΣΕΠΕ απομακρύνοντάς το από την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας με τη μετατροπή του σε «δήθεν» ανεξάρτητη αρχή, απεκδυόμενοι την πολιτική ευθύνη για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το αντεργατικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ και της εργοδοσίας.

Ουσιαστικά, νομιμοποιεί τη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα εδώ και χρόνια με τα 10ωρα, τα 14ωρα και τα 4ώρα ωράρια εργασίας, με μοναδικό στόχο τα επιπλέον κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Τριάντα χρόνια μετά την πρωτοφανή έκρηξη της τεχνολογίας, που αντικατέστησε χιλιάδες  εργατικά χέρια, αντί να έχουμε μείωση των ωρών εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, έχουμε και αύξηση των ωρών εργασίας και μειώσεις στους μισθούς. Το αίτημα των εργατών στο Σικάγο για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο είναι και πάλι επίκαιρο.

Τα μέτρα αυτά, προφανώς, και θα δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επεκταθούν και στο Δημόσιο, όπως έγινε και το 2010 με την αύξηση του ωραρίου από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40!!! Ειδικά τα μέτρα που αναφέρονται στη λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμα στην απεργία, στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, αφορούν και στο Δημόσιο.

Μπροστά σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο – λαιμητόμο για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας έχουμε την υποχρέωση να αντιδράσουμε έτσι ώστε να μην κατατεθεί στη Βουλή, να μην ψηφιστεί κι αν ακόμη ψηφιστεί, να ανατραπεί.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έδωσαν μια πρώτη ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση με τη μαζική απεργιακή κινητοποίησή τους στις 6 του Μάη.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τις 10 του Ιούνη και σειρά πολύμορφων δράσεων (συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, ενημερώσεις), ενάντια στο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη.

24ωρη Απεργία για τις 10 του Ιούνη, αποφάσισε και η ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ και δεκάδες άλλα σωματεία του ιδιωτικού Τομέα.

Οι εργαζόμενοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα δίνουν συντονισμένα τη μάχη για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο.

Οι αγώνες μας δε θα σταματήσουν αν δεν καταργηθεί, ακόμα κι αν ψηφιστεί.

 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δίνουμε το «παρών» στην απεργία της 10ης Ιουνίου και στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας για να βροντοφωνάξουμε:

 • Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία
 • Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις
 • Όχι στην κατάργηση του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας

 

ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

 

Συγκέντρωση: Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.