Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Καλή σχολική χρονιά από το ΤΘ.
Το Τελευταίο Θρανίο εύχεται σε όλους και όλες μας μια δυναμική, αγωνιστική και προπαντός συμμετοχική σχολική χρονιά!!!
Ευχές από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας.


Ενημέρωση ΠΥΣΠΕ (48η πράξη).

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 48/30-08-2017 Πράξη του συνεδρίασε και ομόφωνα αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

1ο Θέμα : Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05- Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και ΠΕ19/20- Πληροφορικής.

2ο Θέμα : Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και αποσπάστηκαν σε άλλα ΠΥΣΠΕ ή τους έχει χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών. 

Οι σχετικοί πίνακες από την ανάρτηση του ΠΥΣΠΕ εδώ.

Ενημέρωση ΠΥΣΠΕ (47η πράξη).

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 47/28-08-2017 Πράξη του συνεδρίασε και ομόφωνα αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

1ο Θέμα : Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών.
2ο Θέμα : Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δασκάλων και Νηπιαγωγών λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας.

Η σχετική ανακοίνωση με τους πίνακες του ΠΥΣΠΕ εδώ.

Ενημέρωση ΠΥΣΠΕ (46η πράξη).

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 46/22-08-2017 Πράξη του συνεδρίασε και ομόφωνα αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

 1ο Θέμα :Λειτουργικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων           
2ο Θέμα :  Συγκρότηση ομάδων σχολείων κατανομής ωρών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, 
ΠΕ08 και ΠΕ19-20                                  
3ο Θέμα : Προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ19-20.

Σχετική ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ εδώ.