Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Δεύτερη/Ξένη γλώσσα στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Βιβλίο της Ελένης Κοροσίδου και της Ελένης Γρίβα από τις εκδόσεις Κυριακίδη, 2022.


Το βιβλίο "Δεύτερη / Ξένη Γλώσσα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σε Παιγνιώδη και Ψηφιακά Περιβάλλοντα." αναδεικνύει τη σημασία της εφαρμογής ενός σύγχρονου και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για την εισαγωγή κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την πρώιμη ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε μια δεύτερη/ ξένη γλώσσα. Παράλληλα τονίζεται η αναγκαιότητα για αφύπνιση της διαπολιτισμικής επίγνωσης, μέσα από την ανάπτυξη, ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία, διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Οι προτεινόμενες 70 βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες ταξινομούνται στη βάση τριών προπαρασκευαστικών σταδίων του γλωσσικού επιπέδου Α1, στοχεύουν στους πρώιμους πολυγραμματισμούς των μικρών παιδιών, ώστε να έρθουν σε επαφή με την ελληνική ή την αγγλική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα και να ευαισθητοποιηθούν στην πολιτισμική διαφορετικότητα. Οι δραστηριότητες εφαρμόζονται σε παιγνιώδη και ψηφιακά περιβάλλοντα, όπου παράλληλα καλλιεργούνται οι απαιτούμενες για τους μελλοντικούς πολίτες δεξιότητες του 21ου αιώνα, και έχουν δοκιμαστεί για την αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες τάξης με παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει δεξαμενή δημιουργικών ιδεών και, κατ’ επέκταση, πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς, ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, γονείς και σχεδιαστές προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρώιμη επαφή παιδιών μικρής ηλικίας με μια δεύτερη/ξένη γλώσσα.

Ερωτήματα που απαντώνται:
• Πώς μπορώ να δημιουργήσω το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την πρώιμη επαφή με την Ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα; 
• Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα παιγνιώδες μαθησιακό περιβάλλον για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας; 
• Πώς μπορώ να αξιοποιήσω εκπαιδευτικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών κατά την ευαισθητοποίηση στην Ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα;