Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Οργάνωση και Δοίκηση της Εκπαίδευσης


Εισήγηση στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Συμμετέχουμε  με ελεύθερη βούληση σε έναν φορέα που έχει ως στόχο να ανατρέψει τις πολιτικές της οικονομικής ελίτ που στηρίζονται στη χειραγώγηση των λαών , στη διαπλοκή, την οικογενειοκρατία και τον παραγοντισμό.
Σε έναν συνδικαλιστικό φορέα ριζοσπαστικών ιδεών που έχει ως στόχο να φέρει τους εκπαιδευτικούς  στο προσκήνιο και να αναδείξει τον πολίτη σε πραγματικό και μοναδικό πολιτικό υποκείμενο.
Η κοινωνία που οραματιζόμαστε δεν χαρακτηρίζεται από φόβο απέναντι στις αλλαγές, αλλά αντίθετα τις επιδιώκει ως απαραίτητες διαδικασίες στο πλαίσιο μιας κοινωνικά σχεδιασμένης πορείας προς την ανθρώπινη ανάταση.
Ο καθοριστικός παράγοντας,  για την επίτευξη αυτού του στόχου  είναι η εκπαίδευση των νέων , που δημιουργεί το αξιακό υπόβαθρο, απαξιώνει ή σφυρηλατεί ιδέες, αποδομεί ή χτίζει οράματα για την αυριανή κοινωνία και διαμορφώνει τους αυριανούς πολίτες.

Για να επιλέξουμε όμως το μοντέλο της εκπαίδευσης οφείλουμε πρώτα να απαντήσουμε στα  ερωτήματα:

  1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μελλοντικής κοινωνίας  που θέλουμε να έχουμε;
Θέλουμε μια κοινωνία της ειρήνης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Μια κοινωνία στην οποία τον πρώτο λόγο θα έχουν οι πολίτες.

  1. Ποιος θέλουμε να είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην επίτευξη του οράματός μας για την κοινωνία;
Η εκπαίδευση θέλουμε να είναι το δημοκρατικό εργαστήρι όπου θα διαμορφώνονται ελεύθερες συνειδήσεις που  θα  δρουν συνεργατικά, συλλογικά και αγωνιστικά  παίρνοντας οι ίδιοι τις αποφάσεις για τη ζωή τους.

                                                Σήμερα
Σήμερα το  μοντέλο διακυβέρνησης με κλειστά κέντρα εξουσίας, που δίνουν εντολές κι αναθέτουν την εφαρμογή της «πολιτικής» τους στις κατώτερες βαθμίδες  διοίκησης δεν φέρνει την κοινωνία στο προσκήνιο.
Η εξουσία ξεκινά από τα πάνω και επιβάλλεται στους κάτω. Αυτός είναι και ο λόγος που η δημόσια διοίκηση ανατίθεται σε πρόσωπα. Η μονοπρόσωπη διοίκηση, επιλεγμένη από τους πάνω είναι απόλυτα ελεγχόμενη, λειτουργεί  ως φερέφωνο των κέντρων εξουσίας, αναπαράγει τον αποκλεισμό των πολιτών και καταστρατηγεί την ίδια την ουσία της δημοκρατίας.
Το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένα κλειστό κέντρο εξουσίας, μέσω υπουργείου, δίνει εντολές κι αναθέτει την εφαρμογή της πολιτικής του σε επίπεδο περιφέρειας σε ένα μόνο πρόσωπο της επιλογής τους, τον  Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης. Στη συνέχεια οι εντολές μεταφέρονται σε επίπεδο νομού στον Δ/ντή Εκπ/σης, πάλι σε ένα πρόσωπο που επιλέχθηκε από το δικό τους μηχανισμό επιλογής στελεχών. Τέλος  φτάνουν σε επίπεδο σχολικής μονάδας και  πάλι σε ένα πρόσωπο τον Δ/ντή του σχολείου.
Αποτέλεσμα η κοινωνία των άμεσα εμπλεκόμενων ( εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) να βρίσκονται στο περιθώριο των εξελίξεων και μακριά από τα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων, οι οποίες παίρνονται για μας χωρίς εμάς και μας επιβάλλονται.

Αυτό το μοντέλο της μονοπρόσωπης διοίκησης που στραγγαλίζει τη δημοκρατία, θρέφει την αυθαιρεσία, γεννά τον αυταρχισμό και ελέγχει και χειραγωγεί κάθε προσπάθεια παρέμβασης της  κοινωνίας οφείλουμε να το ανατρέψουμε.

  1. Μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία χωρίς την κοινωνία ; 

Αν πραγματικά πιστεύουμε στην κοινωνία των πολιτών οφείλουμε:

Α.  Η εξουσία  να πηγάζει από τους πολίτες .
Οι αποφάσεις θα παίρνονται από τους πολίτες και θα υλοποιούνται από τα όργανα της πολιτείας.
Αυτό σημαίνει ότι στους χώρους της εκπαίδευσης κυρίαρχο όργανο της σχολικής μονάδας καθίσταται ο Σύλλογος Διδασκόντων για όλα τα θέματα . Στις συνεδριάσεις του συμμετέχουν  εκπρόσωποι  του Συλλόγου Γονέων και εκπρόσωποι των μαθητών με δικαίωμα λόγου και ψήφου.
Οι αποφάσεις του δεσμεύουν τη διοίκηση του σχολείου που οφείλει να τις υλοποιήσει.

Β.  « Είμαστε στο εμείς κι όχι στο εγώ»
Τα όργανα διοίκησης  πρέπει να γίνουν συλλογικά καταργώντας τις μονοπρόσωπες θέσεις στελεχών διοίκησης, άρα και τις μονοπρόσωπες θέσεις στελεχών εκπαίδευσης.
Επειδή πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε την κρίση των  πολιτών  να επιλέξουν με την ψήφο τους τη Δημοτική αρχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους βουλευτές και το κόμμα που κυβερνά, οφείλουμε  να  εμπιστευτούμε   την κρίση των εργαζομένων -  πολιτών και στην επιλογή της  διοίκησής τους.
Τα νέα όργανα διοίκησης να είναι συλλογικά και  αιρετά, εκλεγμένα από τους εργαζόμενους του χώρου.
Έτσι καταργούνται οι θέσεις Δ/ντών Εκπ/σης, Περιφερειακών Δ/ντών κ.λ.π. και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στα υπηρεσιακά συμβούλια .
Όλα τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων να είναι αιρετά.

Πρόταση για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας.

Τα ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ να είναι επταμελή. Να απαρτίζονται από :
Πέντε αιρετούς του κλάδου
Έναν αιρετό εκπρόσωπο των  Δήμων
Έναν αιρετό εκπρόσωπο της ένωσης γονέων.
Οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.
Η υλοποίηση των αποφάσεων να ανατίθεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου, που απαρτίζεται μόνο από τους πέντε αιρετούς του κλάδου, οι οποίοι να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Να υπάρχουν πέντε τομείς αρμοδιοτήτων  ένας για το κάθε αιρετό μέλος. Καθένας να έχει την ευθύνη υλοποίησης των συλλογικών αποφάσεων του τομέα του ( όπως γίνεται με τους αντιδημάρχους).
Κάθε Δήμος να έχει το δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ώστε να αποκεντρωθεί η διοίκηση και να αυξηθεί η συμμετοχή πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
Ανάλογα στελεχώνονται τα ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και τα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ.

Πρόταση για τη Διοίκηση σχολικής μονάδας.

Η  Δ/νση της σχολικής μονάδας να είναι συλλογική και να απαρτίζεται από τρία αιρετά μέλη. Καθένα να έχει την ευθύνη υλοποίησης των συλλογικών αποφάσεων του τομέα του. Οι τομείς να είναι:
- Τομέας ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας τάξεων και Συλλόγου Διδασκόντων,       - Τομέας διδακτηρίου και  υλικοτεχνικής υποδομής,
- Τομέας Γραμματείας.
Τα τρία αιρετά μέλη της συλλογικής διοίκησης της σχολικής μονάδας να έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο κατά το ήμισυ των ωρών τους.
Για τα ολιγοθέσια σχολεία ( από 3/θέσια και κάτω) να εκλέγεται ένα αιρετό μέλος .

Η θητεία όλων των αιρετών ( Υπηρεσιακών  Συμβουλίων  και  σχολικών  μονάδων) να διαρκεί δύο χρόνια, με δυνατότητα ανάκλησης μέλους από το σώμα που το εξέλεξε.
Κάθε αιρετό μέλος να έχει ανώτερο όριο συμμετοχής στη διοίκηση δύο συνεχόμενες θητείες και περιοδικά να μην ξεπερνά τις τρεις  συνολικά θητείες στην ίδια σχολική μονάδα.
Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την καταπολέμηση του παραγοντισμού, διασφαλίζει την εναλλαγή προσώπων, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση  και  διευρύνει την ατομική  ευθύνη .
Το έργο των αιρετών στη διοίκηση  θεωρείται εθελοντική προσφορά για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης , δεν θα αμείβεται  με επίδομα θέσης ούτε με επιπλέον μόρια.
                      Συνάδελφοι, συναγωνιστές και σύντροφοι,
                Το «δημοκρατικό σχολείο» χρειάζεται δημοκρατία.
                    Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται συμμετοχή.
       Το «ανθρώπινο σχολείο » χρειάζεται αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Οι  αξίες που θα καλλιεργήσουμε στη νέα γενιά  εξαρτώνται από μας, από  τις  συμπεριφορές που θα επιδείξουμε και τη  στάση ζωής που θα κρατήσουμε.  
Το δημοκρατικό, δημόσιο, ανθρώπινο σχολείο, που οραματιζόμαστε είναι εφικτό.

                       Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς αισιοδοξίας
                                     Οι δάσκαλοι της Λαμίας:  
                                           Στέφανος Βαγγελός
                                           Χρήστος   Κατσαρός
                                           Γιώργος    Μανίκας

Υ.Γ. Θέτουμε  τις προτάσεις μας στο δημόσιο διάλογο, ώστε με τη συμβολή όλων  να βελτιωθούν και να ολοκληρωθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια ελέγχονται από τους διαχειριστές του ιστολογίου για υβριστικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, πριν εμφανιστούν δημόσια. Δε θα δημοσιεύονται, επίσης, σχόλια που περιέχουν προσωπικές επιθέσεις χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

1. Γράψτε το σχόλιό σας στο σχετικό πλαίσιο.
2. Γράψτε τα στοιχεία της λεκτικής επαλήθευσης (λατινικοί χαρακτήρες).
3. Aπό τη λίστα Eπιλογή ταυτότητας επιλέξτε Όνομα/Διεύθυνση URL και γράψτε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας (δε χρειάζεται να συμπληρώσετε το πεδίο Διέυθυνση URL).
4. Πατήστε στην επιλογή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ.
5. Ελέγξτε αν εμφανίστηκε το μήνυμα επιβεβαίωσης στο πάνω μέρος του παράθυρου σχολιασμού.