Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.


Το ΠΥΣΠΕ συνεδρίασε στις 31-3-17 (16η πράξη) με σκοπό την κατάταξη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Εύβοιας σε κατηγορίες μετάθεσης -μοριοδότηση και επανακαθορισμό των Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων. Στην τελική πρόταση που κατέθεσε ο Δ/ντής Εκπαίδευσης είχαν ληφθεί υπόψη και οι προτάσεις που κατέθεσαν τα πρωτοβάθμια σωματεία των εκπαιδευτικών. 
Στη συνεδρίαση καταθέσαμε την παρακάτω δήλωση.


Δήλωση του αιρετού μέλους του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας Αρβανίτη Αναστάσιου, εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο «Τελευταίο Θρανίο»: 

Επ’ αφορμή της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ με θέμα τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων, επισημαίνω τα ακόλουθα:
Α) Το χρονικό περιθώριο που τέθηκε για τη διαβούλευση δεν ήταν επαρκές για την ανάδειξη όλων των πτυχών του ζητήματος και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών.
Β) Η απουσία ενιαίας οριοθέτησης για τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον ανώτατο αριθμό μορίων ανά Περιφερειακή Ενότητα σε σχέση με παραμέτρους όπως το ανάγλυφο του εδάφους, οι αποστάσεις κ.λπ. δύναται να οδηγήσει σε στρεβλώσεις και αστοχίες.
Γ) Η διαδικασία της αναμοριοδότησης δεν μπορεί να γίνει ξέχωρα από απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη στήριξη και την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου σε τομείς όπως οι διορισμοί, οι σταθερές εργασιακές σχέσεις, η αναλογία μαθητών ανά τάξη κ.λπ.
Επί της υποβληθείσας πρότασης του Δ/ντή Π.Ε. Εύβοιας περί αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων, δηλώνω τη συμφωνία μου με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας,  καθόσον λήφθηκαν υπόψη οι αποφάσεις και οι προτάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων των εκπαιδευτικών.

Η μοριοδότηση και ο καθορισμός των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων αποτελεί πρόταση του ΠΥΣΠΕ. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν συνολικά για όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
6/Θ
2
2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
3
3ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
4
4ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
5
6ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
10/Θ
6
9ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
7
12ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
8
14ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
9/Θ
9
15ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
10/Θ
10
20ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
6/Θ
11
21ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
12
26ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
6/Θ
13
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
14
ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Α
Β
2
12/Θ
15
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ- ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ
Β
Β
2
4/Θ
16
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Α
Β
2
9/Θ
17
ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ
Β
Β
2
4/Θ
18
ΚΩΦΩΝ- ΒΑΡΥΚΟΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε  ΕΥΒΟΙΑΣ 

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
2
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
3
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
4
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
5
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
6
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
7
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
8
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
9
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ
10
17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
11
19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
12
21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
13
29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ
14
31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Α
Α
1
1/Θ
15
32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ
16
1ο ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Α
Β
2
3/Θ
17
2ο ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Α
Β
2
1/Θ
18
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ
Β
Β
2
2/Θ
19
1ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Α
Β
2
2/Θ
20
ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ
Β
Β
2
1/Θ
21
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
22
ΚΩΦΩΝ- ΒΑΡΥΚΟΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤ
Α
Α
1
1/Θ
23
33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε  ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
5ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
2
7ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
3
8ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
6/Θ
4
10ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
6/Θ
5
11ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
10/Θ
6
13ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
7
16ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
6/Θ
8
17ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
4/Θ
9
18ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
10
19ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
12/Θ
11
23ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
5/Θ
12
24ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
8/Θ
13
25ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
9/Θ
14
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
Β
2
12/Θ
15
1ο ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
Α
Δ
4
12/Θ
16
ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ
Β
Γ
3
6/Θ
17
ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ
Γ
Ε
5
2/Θ
18
ΑΦΡΑΤΙΟΥ
Α
Β
2
8/Θ
19
1ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
8/Θ
20
2ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
12/Θ
21
3ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
12/Θ
22
ΒΑΤΩΝΤΑ
Β
Γ
3
4/Θ
23
ΓΥΜΝΟΥ
Β
Ε
5
8/Θ
24
ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
12/Θ
25
1ο ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α
Γ
3
8/Θ
26
2ο ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α
Γ
3
12/Θ
27
1ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Β
Γ
3
4/Θ
28
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
Γ
Ε
5
4/Θ
29
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ
Β
Δ
4
3/Θ
30
ΜΙΣΤΡΟΥ
Γ
Ε
5
2/Θ
31
ΜΥΤΙΚΑ
Β
Β
2
5/Θ
32
1ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
10/Θ
33
2ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
10/Θ
34
3ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
11/Θ
35
4ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
6/Θ
36
Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ
Α
Β
2
12/Θ
37
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ
Γ
Στ
6
1/Θ
38
ΠΙΣΣΩΝΑ
Β
Δ
4
4/Θ
39
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Β
Δ
4
6/Θ
40
ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ (δυσπρ.)
Στ
ΙΓ
14
2/Θ
41
ΤΡΙΑΔΑΣ
Β
Δ
4
6/Θ
42
ΦΥΛΛΩΝ
Α
Β
2
6/Θ
43
1ο ΨΑΧΝΩΝ
Α
Β
2
6/Θ
44
2ο ΨΑΧΝΩΝ
Α
Β
2
12/Θ
45
3ο ΨΑΧΝΩΝ
Α
Β
2
6/Θ
46
ΔΙΡΦΥΩΝ
Γ
Ε
5
5/Θ
47
22οΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
6/Θ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
3/Θ
2
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
3
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
4
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
5
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
6
15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
7
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
8
18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
9
20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ
10
22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
3/Θ
11
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
12
24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ
13
25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
14
26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
15
27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
2/Θ
16
28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ
17
30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Α
1
1/Θ
18
1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
Β
2
2/Θ
19
2ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
Β
2
2/Θ
20
1ο ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
Α
Δ
4
2/Θ
21
2ο ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
Α
Δ
4
2/Θ
22
ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ
Β
Γ
3
1/Θ
23
ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ
Γ
Ε
5
1/Θ
24
ΑΦΡΑΤΙΟΥ
Α
Β
2
2/Θ
25
1ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
2/Θ
26
2ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
2/Θ
27
3ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
1/Θ
28
4ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
1/Θ
29
5ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α
Β
2
2/Θ
30
ΒΑΤΩΝΤΑ
Β
Γ
3
2/Θ
31
ΓΥΜΝΟΥ
Β
Ε
5
2/Θ
32
1ο ΔΡΟΣΙΑΣ
Α
Β
2
2/Θ
33
2ο ΔΡΟΣΙΑΣ
Α
Β
2
2/Θ
34
3ο ΔΡΟΣΙΑΣ
Α
Β
2
2/Θ
35
1ο ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α
Γ
3
2/Θ
36
2ο ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α
Γ
3
2/Θ
37
3ο ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α
Γ
3
3/Θ
38
ΚΑΘΕΝΩΝ
Γ
Ε
5
1/Θ
39
ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Β
Γ
3
1/Θ
40
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
Γ
Ε
5
1/Θ
41
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ
Β
Δ
4
1/Θ
42
ΜΙΣΤΡΟΥ
Γ
Ε
5
1/Θ
43
ΜΥΤΙΚΑ
Β
Β
2
1/Θ
44
1ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
2/Θ
45
2ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
2/Θ
46
3ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
1/Θ
47
4ο Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
Α
Β
2
1/Θ
48
1ο Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ
Α
Β
2
2/Θ
49
2ο Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ
Α
Β
2
1/Θ
50
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ
Γ
Στ
6
1/Θ
51
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
Γ
Δ
4
1/Θ
52
ΠΙΣΣΩΝΑ
Β
Δ
4
1/Θ
53
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Β
Δ
4
2/Θ
54
ΠΟΥΡΝΟΥ
Γ
Δ
4
1/Θ
55
ΣΤΑΥΡΟΥ Σε Αναστολή
Γ
Ε
5
1/Θ
56
ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ (δυσπρ.) Σε Αναστολή
ΣΤ
ΙΓ
14
1/Θ
57
ΤΡΙΑΔΑΣ
Β
Δ
4
1/Θ
58
ΦΥΛΛΩΝ
Α
Β
2
2/Θ
59
1ο ΨΑΧΝΩΝ
Α
Β
2
2/Θ
60
2ο ΨΑΧΝΩΝ
Α
Β
2
2/Θ
61
3ο ΨΑΧΝΩΝ
Α
Β
2
1/Θ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΥΜΗΣ
Γ
Η
8
6/Θ
2
2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΥΜΗΣ
Γ
Η
8
6/Θ
3
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ε
Θ
9
3/Θ
4
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Γ
Στ
6
4/Θ
5
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
Γ
Στ
6
4/Θ
6
1ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Β
Δ
4
12/Θ
7
2ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Β
Δ
4
12/Θ
8
3ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Β
Δ
4
6/Θ
9
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
Δ
Στ
6
8/Θ
10
ΒΕΛΟΥΣ
Γ
Ε
5
3/Θ
11
ΒΙΤΑΛΩΝ
Ε
Θ
9
3/Θ
12
ΔΥΣΤΟΥ
Ε
Στ
6
4/Θ
13
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Δ
Ζ
7
8/Θ
14
ΚΡΙΕΖΩΝ
Δ
Στ
6
6/Θ
15
ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ (δυσπρ.)
Στ
ΙΓ
14
2/Θ
16
ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
Δ
Στ
6
3/Θ
17
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δ
Ε
5
3/Θ
18
ΟΚΤΩΝΙΑΣ (δυσπρ.)
Ε
ΙΓ
14
2/Θ
19
ΟΞΥΛΙΘΟΥ
Ε
Θ
9
6/Θ
20
ΣΚΥΡΟΥ (δυσπρ.)
Ζ
ΙΓ
14
12/Θ
21
ΣΥΚΙΩΝ
Ε
Η
8
1/Θ
22
ΕΙΔΙΚΟ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Σε Αναστολή
Β
Δ
4
2/Θ
23
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΥΜΗΣ Σε Αναστολή
Γ
Ζ
7
2/Θ
24
ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ (δυσπρ.) Σε Αναστολή
Ε
ΙΓ
14
1/Θ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
Γ
Ζ
7
2/Θ
2
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
Γ
Ζ
7
2/Θ
3
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Γ
ΣΤ
6
1/Θ
4
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
Γ
ΣΤ
6
1/Θ
5
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ε
Η
8
1/Θ
6
1ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Β
Δ
4
2/Θ
7
2ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Β
Δ
4
2/Θ
8
3ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Β
Δ
4
2/Θ
9
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
Ε
Η
8
1/Θ
10
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
Δ
ΣΤ
6
2/Θ
11
ΒΕΛΟΥΣ
Γ
Ε
5
1/Θ
12
ΒΙΤΑΛΩΝ
Ε
Η
8
1/Θ
13
ΔΥΣΤΟΥ
Ε
ΣΤ
6
1/Θ
14
ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Β
Δ
4
1/Θ
15
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Δ
Ζ
7
2/Θ
16
ΚΡΙΕΖΩΝ
Δ
ΣΤ
6
1/Θ
17
ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ (δυσπρ.) Σε Αναστολή
ΣΤ
ΙΓ
14
1/Θ
18
ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
Δ
ΣΤ
6
1/Θ
19
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δ
Ε
5
1/Θ
20
ΟΚΤΩΝΙΑΣ (δυσπρ.)
Ε
ΙΓ
14
1/Θ
21
ΟΞΥΛΙΘΟΥ
Ε
Θ
9
1/Θ
22
ΠΛΑΤΑΝΑΣ Σε Αναστολή
Ε
ΣΤ
6
1/Θ
23
2ο ΣΚΥΡΟΥ (δυσπρ.)
Ζ
ΙΓ
14
1/Θ
24
3ο ΣΚΥΡΟΥ (δυσπρ.)
Ζ
ΙΓ
14
2/Θ
25
ΣΥΚΙΩΝ Σε Αναστολή
Ε
Η
8
1/Θ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Γ
ΣΤ
6
12/Θ
2
2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Γ
ΣΤ
6
12/Θ
3
ΑΓΔΙΝΩΝ (δυσπρ.)
Ε
ΙΓ
14
1/Θ
4
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Δ
Η
8
4/Θ
5
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ
Δ
Ι
10
4/Θ
6
ΑΓΙΟΥ
Δ
ΣΤ
6
5/Θ
7
ΑΙΔΗΨΟΥ
Γ
ΣΤ
6
6/Θ
8
ΑΣΜΗΝΙΟΥ
δ
ΣΤ
6
3/Θ
9
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Δ
Θ
9
3/Θ
10
ΓΙΑΛΤΡΩΝ
Δ
Ζ
7
2/Θ
11
ΓΟΥΒΩΝ
Δ
Η
8
2/Θ
12
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Δ
Η
8
2/Θ
13
ΚΕΡΑΣΙΑΣ (δυσπρ.)
Ε
ΙΓ
14
2/Θ
14
ΚΕΧΡΙΩΝ
Δ
Η
8
2/Θ
15
ΚΗΡΙΝΘΟΥ
Δ
Η
8
6/Θ
16
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ (δυσπρ.)
Στ
ΙΓ
14
1/Θ
17
ΛΙΜΝΗΣ
Γ
ΣΤ
6
8/Θ
18
ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ
Γ
ΣΤ
6
12/Θ
19
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Δ
Η
8
6/Θ
20
ΠΕΥΚΙΟΥ
Δ
ΣΤ
6
3/Θ
21
ΠΗΛΙΟΥ
Ε
Ι
10
2/Θ
22
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Δ
Ζ
7
6/Θ
23
ΡΟΒΙΩΝ
Γ
ΣΤ
6
4/Θ
24
ΣΙΝΑΣΟΥ
Γ
ΣΤ
6
1/Θ
25
ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ
Ε
Θ
9
1/Θ
26
ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Δ
ΣΤ
6
3/Θ
27
ΩΡΕΩΝ
Γ
ΣΤ
6
6/Θ
28
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. Ν. ΠΥΡΓΟΥ
Γ
ΣΤ
6
2/Θ


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΩΗΝ  3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Γ
ΣΤ
6
1/Θ
2
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Γ
ΣΤ
6
2/Θ
3
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Δ
Η
8
2/Θ
4
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ
Δ
Ι
10
1/Θ
5
ΑΓΙΟΥ
Δ
ΣΤ
6
1/Θ
6
ΑΙΔΗΨΟΥ
Γ
ΣΤ
6
2/Θ
7
ΑΣΜΗΝΙΟΥ
Δ
ΣΤ
6
1/Θ
8
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Δ
Θ
9
1/Θ
9
ΓΙΑΛΤΡΩΝ
Δ
Ζ
7
1/Θ
10
ΓΟΥΒΩΝ
Δ
Η
8
1/Θ
11
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Δ
Η
8
1/Θ
12
ΚΕΧΡΙΩΝ
Δ
Η
8
1/Θ
13
ΚΗΡΙΝΘΟΥ
Δ
Η
8
1/Θ
14
ΛΙΜΝΗΣ
Γ
ΣΤ
6
2/Θ
15
1ο ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ
Γ
ΣΤ
6
2/Θ
16
2ο ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ
Γ
ΣΤ
6
2/Θ
16
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Δ
Η
8
2/Θ
18
ΠΕΥΚΙΟΥ
Δ
ΣΤ
6
1/Θ
19
ΠΗΛΙΟΥ
Ε
Ι
10
1/Θ
20
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Δ
Ζ
7
2/Θ
21
ΡΟΒΙΩΝ
Γ
ΣΤ
6
1/Θ
22
ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Δ
ΣΤ
6
1/Θ
23
ΩΡΕΩΝ
Γ
ΣΤ
6
2/Θ
24
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. Ν. ΠΥΡΓΟΥ Σε αναστολή
Γ
ΣΤ
6
1/Θ


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 4ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ
Ζ
7
12/Θ
2
2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ
Ζ
7
12/Θ
3
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (δυσπρ.)
ΣΤ
ΙΓ
14
1/Θ
4
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ε
Η
8
2/Θ
5
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (δυσπρ.)
Θ
ΙΓ
14
1/Θ
6
ΑΡΓΥΡΟΥ (δυσπρ.)
Ε
ΙΓ
14
1/Θ
7
ΖΑΡΑΚΩΝ
Ε
Θ
9
2/Θ
8
ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ (δυσπρ.)
Η
ΙΓ
14
1/Θ
9
ΚΟΜΗΤΟΥ (δυσπρ.)
Η
ΙΓ
14
1/Θ
10
ΚΟΣΚΙΝΩΝ
Ε
Η
8
1/Θ
11
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Ε
Ζ
7
6/Θ
12
ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
Ε
Θ
9
6/Θ
13
ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ (δυσπρ.)
ΣΤ
ΙΓ
14
1/Θ
14
ΣΤΥΡΩΝ
Ε
Θ
9
2/Θ

  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΩΗΝ 4ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓ/ΤΗΤΑ
1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ
Ζ
7
2/Θ
2
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ
Ζ
7
2/Θ
3
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ
Ζ
7
2/Θ
4
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ε
Η
8
1/Θ
5
ΑΡΓΥΡΟΥ (δυσπρ.)
Ε
ΙΓ
14
1/Θ
6
ΖΑΡΑΚΩΝ
Ε
Θ
9
1/Θ
7
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Ε
Ζ
7
1/Θ
8
ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
Ε
Θ
9
1/Θ
9
ΣΤΥΡΩΝ
Ε
Θ
9
1/Θ

Τα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την παράταξη ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ          Τηλ. 6974280460
ΖΕΡΒΑ ΕΥΔΟΚΙΑ                Τηλ. 6972805202

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια ελέγχονται από τους διαχειριστές του ιστολογίου για υβριστικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, πριν εμφανιστούν δημόσια. Δε θα δημοσιεύονται, επίσης, σχόλια που περιέχουν προσωπικές επιθέσεις χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

1. Γράψτε το σχόλιό σας στο σχετικό πλαίσιο.
2. Γράψτε τα στοιχεία της λεκτικής επαλήθευσης (λατινικοί χαρακτήρες).
3. Aπό τη λίστα Eπιλογή ταυτότητας επιλέξτε Όνομα/Διεύθυνση URL και γράψτε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας (δε χρειάζεται να συμπληρώσετε το πεδίο Διέυθυνση URL).
4. Πατήστε στην επιλογή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ.
5. Ελέγξτε αν εμφανίστηκε το μήνυμα επιβεβαίωσης στο πάνω μέρος του παράθυρου σχολιασμού.